15. november 2018

Forandringsledelse er essentielt for gevinstrealisering

Ballerup Kommune har udviklet en model for at sikre systematisk fokus på gevinstrealisering i kommunens digitaliseringsprojekter. Find inspiration i kommunens case og bliv klædt på til gevinstrealisering i din egen kommune.

Mere velfærd

Et plejecenter i Ballerup Kommune sikrede mere tid til kerneopgaven, da medarbejderne selv opdaterede sig om borgerens tilstand i et it-system, i stedet for en fælles højtlæsning. Det er bare én af de forbedringer, som Ballerup Kommune har oplevet siden ledere og projektledere begyndte at arbejde systematisk med gevinstrealisering i digitaliseringsprojekter.

Ballerup Kommunes Digitaliseringssekretariat har med afsæt i værktøjer fra KL og Implement Consulting Group udviklet en egen model for gevinstrealisering i digitaliseringsprojekter, som skal anvendes, når nye projekter igangsættes i kommunen.

Fokuserer på forandringen

Ifølge Jane Wahl Henriksen, it-projektleder i Staben, Center for Social og Sundhed, Ballerup Kommune, er arbejdet med gevinstrealisering ingenting uden et samtidigt fokus på forandringsledelse. Og skal gevinsterne høstes, så kræver det altid, at nogen gør noget nyt, og får skabt en forandring.

"Vores gevinstrealiseringsmodel sikrer, at vi systematisk arbejder med at identificere positive såvel som negative gevinster ved et digitaliseringsprojekt. Ved derefter at sætte fokus på den adfærd, som skaber gevinsterne, sikrer vi, at medarbejdere og ledere i fællesskab kan beskrive og arbejde sig hen i mod den nye adfærd i en hverdag, hvor gevinster høstes".

Det handler om at kalibrere mennesker

Når der arbejdes med gevinster i et nyt digitaliseringsprojekt, er det ikke alfa og omega at alle gevinster ender i et excel-ark med det samme. Ifølge Jane Wahl Henriksen er gevinstmodellens styrke nemlig at være et kommunikationsværktøj, der sikrer et fælles billede af målet med projektet og den nye adfærd.

"Gevinstrealiseringsmodellen bruges til at kalibrere mennesker, så de ved, hvad vi sigter efter – også selvom det ikke står i et skema endnu. Først er det er vigtigt, at vi understøtter lederne i at skabe forandringen – for det er alene de lokale ledere, der kan skabe adfærdsændringerne i deres organisation. Og så kan vi måle på gevinsterne bagefter. Men når det er sagt, er processen med at gøre gevinster målbare i sig selv et effektivt værktøj til at sikre, at vi ser den sammen fremtid.”

Ballerup Kommunes model til gevinstrealisering kan hentes her

Ballerup Kommune er ikke alene om at se potentialerne i gevinstrealisering. Derfor vil KL arbejde videre med at udfolde de kommunale erfaringer med at realisere gevinster i forbindelse med ibrugtagning af nye teknologier.