23. november 2018

Flere sygeplejersker i Hovedstadens kommuner

KKR Hovedstaden godkendte 3 anbefalinger til at imødekomme de rekrutteringsudfordringer, som kommunerne oplever med at rekruttere sygeplejersker. Nu skal kommunerne 'øge dimensioneringen', påtage sig en ’øget uddannelsesforpligtelse’ og fremme ’attraktive job/uddannelsesmuligheder’.

KKR Hovedstaden igangsatte i efteråret 2017 et arbejde med at afdække det fremtidige behov for sygeplejersker. Nu giver KKR Hovedstaden 3 anbefalinger, som også skal bruges i KKR’s arbejde med at tilpasse dimensioneringen for antallet af studerende til fremtidens arbejdskraftbehov.

Det undersøges administrativt, hvordan der kan arbejdes videre med gennemførelse af anbefalingerne. KKR Hovedstaden besluttede at tage anbefalingerne med til en drøftelse på februarmødet samlet med KL’s udspil om rekrutteringsudfordringerne for hele velfærdsområdet (sygeplejersker og sosu’er).