12. november 2018

Få et styringstjek på det specialiserede socialområde

KLK har sammen med otte kommuner udviklet en model, der kan vurdere, hvor god en kommunes styring er på det specialiserede socialområde. Se her, om et styringstjek er noget for jer.

Solid styring af det specialiserede socialområde er betinget af, at der er sammenhæng i styringen. Den politiske og strategiske styring, den finansielle og økonomiske styring samt den faglige styring skal ske ud fra fælles mål og med tydelige koblinger.

Vi har sammen med otte kommuner udviklet en model til vurdering af, hvor god en kommunes styring er på området. Læs mere om modellen her.

På baggrund af denne model tilbyder vi at udføre et styringstjek på området i jeres kommune.

En vurdering af styringen i de tre styringscentre (politisk/strategisk, finansielt/økonomisk samt socialfagligt) og i koblingen mellem dem. Resultatet vil bl.a. være:

  • Vurdering af styringen på området på 17 parametre fordelt på styringen inden for hvert styringscenter og koblingen imellem dem
  • Konkrete anbefalinger til, hvordan I kan forbedre styringen af området
  • Opstilling af et styringscockpit, som I kan bruge til den overordnede styring af området – både inden for hvert styringscenter og i koblingen imellem dem
  • Eksempel på, hvordan styringscockpittet kan bruges i praksis
    Vurdering af konkrete muligheder for at nedbringe udgifterne på området baseret på vurderinger af data i styringscockpittet
  • Ultralight benchmarking på baggrund af offentligt tilgængelige data (FLIS, Danmarks Statistik mv.) og med kommuner, hvor KLK har mere detaljerede data
  • Vurderinger og anbefalinger til konkrete indsatser på baggrund af light benchmarking

Det er vores erfaring, at styringstjekket kan gennemføres inden for to måneder. Standardprisen for et styringstjek er 95.000 kr. plus omkostninger og med mulighed for tilpasning efter de lokale forhold.

Kontakt souschef Peter Bogh, tlf. 2134 4445, peb@kl.dk, hvis du vil vide mere.