29. november 2018

Dom i Østre Landsret handler ikke om lærernes generelle ytringsfrihed

Ytringsfrihed indgår slet ikke i den dom, som Østre Landsret torsdag har afsagt. Den handler derimod om, at der på en arbejdsplads skal være en pæn og ordentlig tone – også når man holder møder sammen.

Østre Landsret har torsdag afsagt dom i en sag om, hvorvidt en lærers højrøstede adfærd på et personalemøde kunne takseres til en advarsel.

Danmarks Lærerforening har under sagen anført, at sagen handler om læreres ret til intern ytringsfrihed. Det synspunkt har Danmarks Lærerforening med dagens afgørelse dog ikke fået ret i.

Ytringsfrihed indgår således ikke i landsrettens afgørelse, som alene er et bidrag til praksis om, hvornår en konkret uhensigtsmæssig adfærd på et personalemøde kan sanktioneres med en advarsel.

”Mange parter er efter dagens domsafsigelse ude og sige, at det er en sejr for ytringsfriheden. Men det er altså en misforståelse. Sagen handler slet ikke om, hvorvidt lærere har ytringsfrihed på personalemøder, men derimod om, at der på en arbejdsplads skal være en pæn og ordentlig tone – også når man holder møder sammen,” siger KL’s juridiske chef Pernille Christensen.

Hun understreger, at alle offentligt ansatte naturligvis har ytringsfrihed – også hvis de kritiserer noget inden for deres eget arbejdsområde.

”Reglerne på området er meget klare: Alle offentligt ansatte har ret til at ytre sig om emner, der vedrører deres eget arbejdsområde - også når deres synspunkter og meninger er kritiske. Og kommunerne er meget opmærksomme på reglerne. Men det er et helt andet spor end denne sag.”

Sagen kort

Dagens afgørelse handler om en sag fra Odense Kommune. Det hele skete på et personalemøde i maj 2014, hvor lærernes arbejdstid og skolereformen fra 2013 blev drøftet. Læreren blev vred over fremvisningen af en bestemt planche, som indeholdt et regneark over bl.a. lærernes forberedelsestid. Det resulterede i en ophedet debat, hvor læreren gav udtryk for sin vrede og råbte af ledelsen.

Læreren fik efterfølgende en advarsel for sin adfærd.

Lærerens fagforening – Danmarks Lærerforening – sagsøgte Odense Kommune, og det var derfor op til retten at vurdere, om advarslen var berettiget.

Landsretten fandt det bevist, at læreren gav udtryk for sin vrede ved bl.a. at råbe ”nu må det her vanvid stoppe”. Men i lyset af, at læreren havde været ansat i 34 år på samme skole uden påtaler for sin adfærd, og at han efterfølgende havde beklaget episoden, fandt landsretten, at en advarsel var en for vidtgående reaktion fra skoleledelsens side.

”Odense Kommune og KL tager til efterretning, at landsretten har vurderet, at lærerens adfærd i den konkrete kontekst og i lyset af lærerens lange ansættelse ikke kunne takseres til en advarsel,” siger Pernille Christensen.