29. november 2018

Debat: Behov for bedre indsats for familier med handicappede børn

Debatindlæg på Altinget.dk: Ny kortlægning af succesfulde, kommunale indsatser for handicappede børn kan skabe bedre sammenhæng og løfte niveauet nationalt, men det kræver flere ressourcer.

Af: Joy Mogensen, formand for KL's Socialudvalg og Thokild Olesen, formand for Danske Handicaporganisationer

"Vi får ikke den hjælp, vi har behov for, og systemet er mere belastende for os end vores børns handicap."

Sådan lød budskabet fra en række forældre til børn med handicap i DR for nylig. De oplever et offentligt system, der er svært at navigere i, og som ikke giver familierne den rigtige hjælp.

Sådan skal det ikke være. Der er i høj grad brug for en sammenhængende indsats. For familier, der kæmper med svære diagnoser som autisme, angst eller andre funktionsnedsættelser, har naturligvis krav på at få den rigtige hjælp.

Og heldigvis er flere kommuner allerede godt i gang med at skabe en indsats, hvor den ene hånd ved, hvad den anden laver, og hvor tilbuddene til familierne hænger sammen og taler sammen.

Forsøg med flere socialrådgivere

For eksempel afprøver Aarhus Kommune en ny organisering af børnehandicapområdet.

Her har man ansat flere socialrådgivere, så den enkelte medarbejder har mulighed for at komme i tættere kontakt med familierne.

Sagsbehandlerne samarbejder desuden med kolleger fra andre sektorer, så kommunen kan tilbyde familierne tidligere og mere målrettede forløb. På den måde undgår man, at forskellige fagpersoner i kommunen igangsætter indsatser, der kan virke modstridende eller ukoordinerede for familien.

De foreløbige resultater viser, at forældrene i projektet oplever et bedre samarbejde med kommunen, bedre kontakt med deres sagsbehandler og bedre rådgivning. Derudover føler de sig mere inddraget og oplever et bedre tværfagligt samarbejde og koordination i deres barns sag.

Pressede kommuner har brug for penge

Samtidig er der behov for, at Christiansborg anerkender, at der også på børnehandicapområdet er sket en demografisk udvikling, som udfordrer kommunerne. 

Antallet af børn, der får psykiatriske diagnoser, er fordoblet på syv år, og det presser det kommunale system.

Det bliver vanskeligt at investere i en omlægning af indsatsen, når ressourcerne ikke følger med. Det bliver dyrt i længden, hvis vi ikke investerer og giver børn med handicap den gode start på livet, som de og deres familier har krav på.

Derfor vil vi sammen – kommunerne og handicaporganisationerne – arbejde for en mere sammenhængende indsats og ikke mindst de nødvendige ressourcer til at give det stigende antal børn den rigtige hjælp og støtte. 

Kortlægning af indsatser til glæde for hele landet

Med satspuljemidlerne blev der sidste år taget et vigtigt skridt i arbejdet med at skabe bedre sammenhæng på børnehandicapområdet med en igangværende kortlægning af de gode kommunale eksempler på området.

Kort fortalt arbejder Socialstyrelsen – med hjælp af midler fra satspuljen – med at identificere kommuner, der allerede arbejder systematisk og metodisk med at skabe sammenhæng i indsatsen for familier til børn med handicap.

Når dette arbejde er færdigt, udvælges et par af de mest lovende modeller, som andre kommuner så kan søge midler til at afprøve i deres kommune.

Vi håber og tror, at der med Socialstyrelsens arbejde er sat gang i en proces, hvor de eksempler på indsatser kan sprede sig til landets kommuner til gavn for de mange familier til børn med handicap.

* Debatindlægget blev bragt på Altinget.dk den 29/11 2018