22. november 2018

Datoen er fastsat for Kommunernes Digitaliseringstræf 2019