18. februar 2019

Datadrevet ledelse: I krydsfeltet mellem politiske mål og tekniske muligheder

Data er blevet et ledelsesmæssigt anliggende og kommunale ledere skal i højere grad træffe beslutninger på baggrund af data. Det stiller nye krav, og derfor udbyder KL kurset "God ledelse med data".

Datadrevet ledelse på dagsorden

Kommunale ledere skal i højere grad end tidligere kunne forudsige fremtiden og træffe beslutninger på et oplyst grundlag. Derfor sætter KL datadrevet ledelse på dagsordenen og udbyder kurset "God ledelse med data".

Underviser på kurset, professor Brit Ross Winthereik fra ITU, beskriver den virkelighed, som venter den datadrevne leder.

Store krav til lederen

Selvom kommunerne har adgang til store datamængder, er disse datasæt ikke altid enkle at træffe beslutninger ud fra. Komplekse datasæt er kommet for at blive.

Det betyder, at ledere bør vide mere om, hvad forskelle i datakilder egentlig betyder i praksis, samt hvad man som leder kan forvente af disse datakilder i forhold til drift af organisationen og forretningsudvikling.

Udviklingen i dataunderstøttet opgaveløsning stiller store krav til lederen. Ikke mindst fordi det kræver indblik i de arbejdsopgaver, der er forbundet med at indsamle forskellige typer af data, og i den infrastruktur, der skal til for at anvende og genbruge data, påpeger Brit Ross Winthereik. Hun uddyber:

"Opgaverne for den kommunale leder er at forstå konteksten for dataindsamlingen, tolke på de forskellige datatyper og afgøre, hvilke data der ’trumfer’ hvilke, eller hvordan de kan spille sammen. Det betyder f.eks. at lederen forstår, nogle af de grundlæggende antagelser han eller hun arbejder ud fra, hvad ens egen dataforståelse er. Man kan jo ikke bare gøre kvalitativ data til kvantitative uden videre."

Forudsigelser om fremtiden

Kommunerne vil i højere grad kunne forudsige fremtidige begivenheder. Det handler f.eks. om at undgå, at udgifterne på ét område pludselig vokser, hvad enten det drejer sig om anbringelser, specialundervisning eller sygefravær. Og her ser mange et potentiale i datadrevet ledelse, til at klæde den kommunale forvaltning på til tidligt at kunne agere.

"God brug af data handler for den kommunale leder i dag både om at træffe mere oplyste strategiske beslutninger og om at kunne forudsige udgifter til drift. Lederen vil helst ikke overraskes, men vil vide, hvad der kommer. Og her tror man mere og mere på, at data kan give os de svar, vi leder efter."

Bliv klædt på til at bryde siloer ned

Kurset "God ledelse med Data" klæder kommunale ledere på til at binde organisationen sammen med data gennem diskussioner og øvelser med forskellige datasæt. Brit Ross Winthereik forklarer:

”Lederen trænes i at se kompleksiteten i datas oprindelse, cirkulation og anvendelsesområder. At arbejde strategisk med data fordrer, at der stilles spørgsmål til data: Hvad har vi brug for at vide? Og på hvilke niveauer og i hvilke forvaltninger i organisationen har vi brug for den viden? Det er spørgsmålene, der guider, hvilken data, der bliver relevant at trække frem, og ikke omvendt. Data afslører ikke mønstre og konklusioner af sig selv; det kan de først gøre, idet de bliver udsat for analyser og fortolkninger. Så når vi taler datadrevet ledelse, er der tale om ledelse informeret af data”.