05. november 2018

Dansk bydiplomati - Hvad ved vi og hvor er det på vej hen

KL var fredag den 2. november, i samarbejde med Djøf Forlag og Institut for Statskundskab på Københavns Universitet, værter for et offentligt seminar med fokus på dansk bydiplomati i KL-huset. Arrangementet bød på spændende oplæg og gav indblik i lokale myndigheders bydiplomatiske aktiviteter.

Det seneste nummer af tidsskriftet "Økonomi og Politik" handler om bydiplomati. Dette begreb dækker over de internationale aktiviteter, byer og kommuner iværksætter for at fremme deres interesser.  KL har i tidsskriftet bidraget med en artikel om KL’s interessevaretagelse i Europa. En række kommuner også bidraget med artikler til tidsskriftet.

I anledning af udgivelsen af tidsskriftet afholdte KL sammen med Djøf Forlag og Københavns Universitet et seminar om bydiplomati.

På seminaret indledte Martin Marcussen, professor ved Institut for Statskundskab ved Københavns Universitet, med kort at opridse, hvad vi ved om bydiplomati, og han nævnte, at der mangler forskning på området.

KL's formand for det internationale udvalg, Erik Flyvholm, talte om, at han selv i mange år har været engageret i hvordan det internationale påvirker kommunerne - og hvordan kommunerne er med til at påvirke den internationale dagsorden. Han nævnte derfor, at temaet om bydiplomati er meget aktuelt - og noget han tænker alle kommuner i større eller mindre grad er nødt til at forholde sig til i dag.

Derudover talte repræsentanter fra Viborg og Københavns kommuner samt for borgmesternetværket C40 om deres internationale arbejde og det fokus, de har på international samskabelse. Der var enighed om, at bydiplomati er noget, som finder sted på den ene eller anden måde og at der derfor er behov for, at det nationale og lokale niveau i Danmark sammen tænker strategisk over, hvordan man kan arbejde sammen om dette.