19. november 2018

Børnehus Syd udvider med satellit i Aabenraa

KKR Syddanmark har besluttet at udvide Børnehus Syd med en satellit i Aabenraa. Børnehuset holder til i Odense og har en satellit i Esbjerg – men får nu endnu en satellit

Børnehus Syd oplever et behov for at øge kapaciteten og har derfor bedt KKR Syddanmark tage stilling til en udvidelse. Børnehus Syd vurderer, at huset med en satellit i Aabenraa samlet set vil kunne varetage ca. 700 børnehussager årligt. Med den nuværende kapacitet er der et loft på ca. 430 børnehussager årligt.

Behovet for at udvide kapaciteten baseres på en række faktorer:

  • Politikredsene Syd- og Sdr. Jylland og Sydøstjylland oplever kapacitetsmangel i Børnehus Syd i forhold til videoafhøringer
  • Mange videoafhøringer bliver aldrig en børnehussag. Erfaring fra andre børnehuse viser, at ved opsøgende arbejde bliver 50-60 pct. af videoafhøringer til børnehussager. Med den nuværende kapacitet vil flere sager medføre ventetid
  • Nordiske erfaringer viser at et børnetal, som det i Syddanmark, vil give omkring 700–800 børnehussager på sigt. Børnehus Syd har med den nuværende kapacitet et loft på ca. 430 sager om året
  • Et lovforslag om, at psykisk vold mod børn skal være strafbart vil, såfremt det godkendes, medføre flere sager
  • En behovsanalyse blandt de 22 kommuner i Syddanmark samt en undersøgelse i Ankestyrelsen viser, at kommunerne efterspørger specialiseret behandling til børnene.

Med KKR Syddanmarks beslutning kan der nu udvides kapacitet til såvel videoafhøringer, børnesager og specialiseret behandling.