30. november 2018

Bedre benchmarking af kommunernes beskæftigelsesindsats

KL mener, at den præsenterede benchmarkmodel bør justeres, så den i højere grad giver et retvisende billede af den enkelte kommunes resultater. KL har derfor sendt et brev til Folketingets Beskæftigelsesudvalg.

Beskæftigelsesministeriet offentliggjorde den 2. november en benchmarkmodel, der benchmarker kommunernes resultater på beskæftigelsesområdet. KL er enige i, at der skal være fokus på, hvor godt kommunerne løfter opgaven med at få de ledige i job.

Kommunerne gør allerede et stort stykke arbejde for, at få ledige i job og derfor giver det ikke mening udelukkende, at fokusere på A-dagpenge, sygedagpenge og kontanthjælp, som mål for kommunernes resultater. Den præsenterede model giver et ufuldstændigt og skævt billede, da der ikke tages højde for førtidspension, fleksjob, ledighedsydelse og ressourceforløbsydelse.

KL mener, at den præsenterede benchmarkmodel kommer til at favorisere kommuner, der i højere grad end gennemsnittet giver førtidspension frem for at fastholde et beskæftigelsesperspektiv for borgerne.