26. november 2018

Arkitekturtænkning skal indgå i reformudspil og innovation

Regeringens nyeste reformudspil sætter fokus på øget digital service og anvendelse af ny teknologi til gavn for borgerne. I den forbindelse er det relevant at drøfte, hvordan den kommunale it-arkitektur vil kunne bidrage til at nå målene, såfremt de bliver cementeret i en fælles aftale mellem kommunerne, regionerne og staten. Det perspektiv er ét af emnerne på det 28. møde i Kommunernes It-Arkitekturråd. Se hele dagsordenen nederst på siden og få det fulde overblik.

Udspillene i Sammenhængsreformen og rammearkitekturen

I oktober 2018 lancerede Regeringen sit seneste udspil til Sammenhængsreformen. Udspillet sætter borgeren først i en mere sammenhængende offentlig sektor. Selvom dele af udspillet allerede indgår i den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2016-20, er barren løftet for flere af initiativerne og stemmer overens med kommunale ønsker. KL har påpeget, at udspillet mangler fokus på arkitektur- og standardiseringsarbejdet, hvilket i praksis vil gøre det sværere at realisere målsætningerne om f.eks. borgerens adgang til et samlet overblik over egne sager og om oplevelsen af sammenhængende brugerrejse. Ud af de 22 initiativer i udspillet kræver særligt disse to initiativer et stærkt fokus på standardisering og it-arkitektur, og her ser KL et særligt behov for at arbejde videre med den fællesoffentlige arkitekturindsats.

FLIS-projektets forankring i den fælleskommunale rammearkitektur

Strategien for FLIS (Fælles Ledelsesinformationssystem) fra 2015 indeholder en række idéer til fælleskommunale tiltag, der potentielt både kan drage nytte af og bidrage til den fælleskommunale rammearkitektur. I den forbindelse søger FLIS-projektet input fra It-Arkitekturrådet til den videre modning af FLIS-projektets forankring i den fælleskommunale rammearkitektur. På det forestående møde drøfter rådet indledningsvist FLIS' strategi for fælleskommunal tilvejebringelse af kildedata samt Sundhedsdataprogrammets initiativ på sundheds- og ældreområdet i KLs projekt ’Synlige Kommunale Sundheds- og Ældredata’.

Fokus på innovation og ny teknologi i KOMBIT's strategi for 2018-2022

KOMBIT's strategi for 2018-2022 indeholder et nyt fokusområde om arbejdet med innovation og ny teknologi. Med det tredje fokusområde introduceres en ny tilgang med fokus på "time to market", der skal sikre, at nye idéer kan realiseres hurtigere end hidtil. Derfor har KOMBIT udviklet en fælleskommunal innovationsmodel, hvor idéer vurderes via et Proof of Concept og et efterfølgende pilotforløb. I forbindelse med gennemførelsen af pilotprojekter introduceres en it-arkitekturcheckliste, der tager udgangspunkt i de fællesoffentlige og fælleskommunale it-arkitekturprincipper. I pilotprojekter vil checklisten kunne fungere som et værktøj, der hurtigt giver et overblik over, hvilke arkitekturmæssige aspekter der er belyst i projektet, men lige så vigtigt hvad der ikke er.

Du kan læse mere om indholdet i KOMBIT's innovationsmodel i dagsordenen nedenfor og få et indblik i KOMBIT's strategi for 2018-2022 her.

Ny digital erhvervsfremmeplatform under udvikling

I en politisk forståelse mellem KL og Regeringen fremgår det, at Erhvervsstyrelsen skal udvikle og drive en erhvervsfremmeplatform med udgangspunkt i virk.dk. Erhvervsstyrelsen har udarbejdet et konceptpapir, hvoraf det fremgår, at udviklingen af platformen er påbegyndt og lanceres i juni 2019. KL har nedsat en kommunal følgegruppe, der skal sikre kommunal indflydelse på udviklingen af den digitale erhvervsfremmeplatform. It-Arkitekturrådet vil bl.a. drøfte kommunernes it-arkitekturkrav og forventninger til platformen.

YDERLIGERE MATERIALE

  • PDF

    Dagsorden for 28. It-Arkitekturrådsmøde

  • PDF

    Bilagsoversigt (1)