Toplederens strategiske kommunikationsdilemmaer anno 2018

Forventninger om kort reaktionstid, intranettets forfald og balancen mellem det formelle og uformelle. Det er nogle af de dilemmaer, kommunaldirektør Christian Roslev mener, topledere bør forholde sig til.

KL inviterer landets kommunale topledere til temadag om strategisk kommunikation den 30. april. Her kan du blandt andre møde Christian Roslev, kommunaldirektør i Aalborg Kommune, og høre ham fortælle, hvilke kommunikationsdilemmaer, han mener, kommunale topledere bør tage alvorligt.

Mens vi venter på temadagen, har vi bedt ham sætte ord på nogle af dilemmaerne her.

Kan og skal vi efterkomme borgernes krav om hurtig reaktionstid og tilgængelighed på tværs af platforme?

”Lige nu er vi i en situation, hvor jeg oplever, at vi ikke har andet valg end at følge med. Og der kan man jo stille sig selv spørgsmålet: Kan det fortsætte, eller er vi på et tidspunkt nødt til at finde en alternativ vej? Jeg tror, der er en fare for, at kvaliteten falder, hvis vi skal blive ved med at følge med. Men for mig er det svært at se udvej. For hvis man ikke reagerer, opfattes det som om, man er stået af.

Dem der er først ude, de sætter dagsordenen. Og det gælder også i topledelse – dog i mindre målestok. Hvis man ikke svarer hurtigt, så risikerer man, at en sag løber en vej, som ikke er hensigtsmæssig. Og det dilemma må man som topleder forholde sig til.”

Hvordan holder vi fast i god embedsførelse i en kompleks kommunikationsverden?

”Kommunikationsmæssigt bliver det forventet, at vi optræder uformelt og streetagtigt i nogle sammenhænge for at være med på beatet som kommune. Samtidig har vi ind imellem brug for at sige noget meget autoritativt til borgerne. Jeg oplever, at de fleste kommuner slipper godt fra det.

Spørgsmålet er, om borgerne kan blive ved med at afkode kommunernes vekslen mellem det uhøjtidelige og det autoritative. Vi lever i en verden med fake news, flere virkeligheder og autoriteter, der bliver sat ud af kurs. Måske støder vi som kommuner også på det problem på et tidspunkt.”

Hvordan bør toplederen forholde sig til den interne kommunikation?

”For år tilbage var det fantastisk at få mails. Intranettet var så det næste. I betragtning af hvor genialt nogle af de sociale medier virker i nogle sammenhænge, synes jeg ikke, vi har fundet en ny model for, hvordan vi kan kommunikere bredt til vores medarbejdere. Mails har begrænset værdi, for de lange mails forstyrrer. Der var intranettet bedre, fordi medarbejderne selv kunne opsøge viden.”

”Men de intranetløsninger, vi har, bliver ofte opfattet som irrelevante og gammeldags. Og der synes jeg, vi bokser med en at finde en ny måde at lave relevant intern kommunikation på. Det er jo fristende at sige, at når nu vi er så åbne og gennemsigtige, hvorfor bruger vi så ikke de platforme, der er – som fx Facebook. Det gør man jo alligevel i alle mulige andre sammenhænge. De sociale medier kan nemlig noget, som vores intranet og mails ikke kan.”

Fakta

Hvad: Temadag om strategisk kommunikation for kommunale topledere

Hvornår: 30. april 2018

Hvor: Odeon, Odense

Tilmelding: Klik her