21. marts 2018

Tilmeld dig konferencen om styringsbalancer på børn- og ungeområdet

Du kan stadig tilmelde dig konferencen "Fra politik til praksis – styrings- og ledelsesbalancer på børn- og ungeområdet" den 7. maj 2018. På dagen kan du bl.a. opleve børne- og socialminister Mai Mercado, forstander på Askov Højskole Klaus Majgaard, formand for KL’s Børne- og Undervisningsudvalg Thomas Gyldal Petersen og kommunaldirektør i Viborg og medlem af Ledelseskommissionen Lasse Jacobsen.

Styringsbalancer

Der er brug for en mere nuanceret dialog om, hvordan vi styrker og udvikler samspillet og balancerne i ledelseskæden. Fra politisk niveau til forvaltningerne, de decentrale enheder og de fagprofessionelle - og tilbage igen. Det er ikke et spørgsmål, om kommunerne skal styre og lede dagtilbud og skoler, men om hvilken styring, der er hensigtsmæssig.  

Formålet med konferencen er at:

  1. Tydeliggøre og konkretisere værdien af kommunalpolitisk og forvaltningsmæssig styring og ledelse
  2. Kaste et nuanceret og konstruktivt selvkritisk blik på kommunernes styringspraksis, bl.a. set i lyset af behovet for at skabe gensidig tillid mellem forvaltning, decentrale ledere og fagprofessionelle
  3. Sætte fokus på behovet for helhed og sammenhæng i styring og ledelse på børn- og ungeområdet.

På konferencen medvirker bl.a. børne- og socialminister Mai Mercado, formand for KL’s Børne- og Undervisningsudvalg Thomas Gyldal Petersen, formand for Folketingets Børne- og Undervisningsudvalg Pernille Rosenkrantz-Theil, kommunaldirektør og medlem af Ledelseskommissionen Lasse Jacobsen og forstander m.m. Klaus Majgaard. Undervejs vil der bl.a. være to sessioner om henholdsvis dagtilbud og folkeskole.

Læs mere om konferencen og tilmeld dig her