08. marts 2018

Statsminister: Brug integrationsværktøjerne eller staten må overtage

Kommunerne spiller en vigtig rolle for integrationen, og derfor opfordrede Lars Løkke Rasmussen på KL's topmøde kommunerne til at bruge værktøjerne i ghettoplanen, ellers kan det blive nødvendigt, at staten tager over. KL-formand Martin Damm er tilfreds med flere værktøjer, men mener staten skal blande sig udenom det kommunale arbejde.

"Brug de muligheder vi stiller til rådighed i ghettoplanen, ellers tager staten over." Så kontant var budskabet til fra statsminister Lars Løkke Rasmussen til landets kommunalpolitikere på KL's topmøde.

Det gælder eksempelvis på boligområdet, hvor de 16 hårdeste ghettoområder har fået en frist for at udarbejde en udviklingsplan, der fører til, at andelen af almene familieboliger i området bliver under 40 procent i 2030.

"Et helt konkret krav, om en helt konkret plan. Som skal laves i samarbejde med kommunen. Hvis det ikke er muligt, tager vi selv over. For vi kan ikke bare se på, at tingene går i stå." sagde Lars Løkke Rasmussen

Et andet eksempel er børneområdet, hvor det er muligt at trække forældrene i børnepenge, hvis deres børn ikke kommer i daginstitution.

"Det værktøj bliver næsten ikke brugt, selvom problemerne vokser. Og derfor er vores tålmodighed brugt op og vi udbreder ordningen til også at gælde for skolerne. Vi forenkler den og gør den obligatorisk, så fremover bliver det sådan, at hvis børnene ikke kommer nok i skole, og der ikke er en god forklaring, så ryger børnechecken. Vi kan ikke blive ved med at svigte børnene." sagde Lars Løkke Rasmussen.

Kommunalt selvstyre under pres

Statsministeren var helt klar over, at truslen om at staten vil tage opgaver fra kommunerne, næppe ville blive mødet med glæde i kommunerne.

"Men jeg må også sige, at vi har ghettoer, hvor alt for mange med ikke-vestlig baggrund isolerer sig. Alt for få har et arbejde eller uddannelse, mens alt for mange begår kriminalitet, og alt for mange ikke kan tale dansk, trods 10, 20 eller 30 år i Danmark. Og hvor alt for mange børn vokser op i en modkultur og får en en tvivlsom barndom som står i vejen for deres muligheder," sagde Lars Løkke Rasmussen og fortsatte:

"Jeg har kæmpe respekt for kommunalt selvstyre og institutionernes frihed, og jeg vil gerne sige tak for samarbejdet med at flytte udgangspunktet for, så vi nu møder de nytilkomne med krav og håndfasthed. Jeg har det helt ærligt svært med, at staten overtager kommunale opgaver og pålægger forældre at deres børn skal i institution. Eller blander sig i, hvor folk skal bo. Jeg går ind for frihed. Men hvis valget står mellem at sluge nogle principielle kameler eller svigte de børn og kvinder, som lever i ghettoerne. Så er jeg på børnenes og kvindernes side. Det håber jeg også, at I er. Det forventer jeg også. Det ved jeg, at I er," sagde Lars Løkke Rasmussen.

Han håber, at regeringens strategi mod parallelsamfund kan blive afsæt til at styrke den fælles indsats for integration.

KL's formand Martin Damm var enig i, at der skal gøres mere på integrationsområdet, men var ikke så pessimistisk som statsministeren og langt fra enig i metoderne.

"Kommunerne er allerede godt i gang. Antallet af boligområder på ghettolisten er mere end halveret, og kriminaliteten er faldet. Der er en stribe positive eksempler, hvor kommuner, boligforeninger og beboere med fælles hjælp har løftet i den rigtige retning. Men der er ingen tvivl om, at der skal gøres mere. Regeringen har stillet den rette diagnose. Men vi er nødt til at drøfte behandlingen," sagde Martin Damm som stillede sig parat til at gå i dialog om indholdet og finansieringen af de forskellige elementer i regeringens udspil.

"Det er fint, at vi på nogle områder får en større værktøjskasse til at løse problemerne, men det skal være med respekt for, at det er kommunalpolitikerne, som kender den lokale kontekst. Staten skal ikke blande sig på institutionsniveau i kommunerne. Vi vil heller ikke have "tre vise mænd" til, uden om de demokratiske regler, at sætte dagsordenen for kommunalbestyrelserne. Vi skal ikke have skærpet straffeansvaret for vores medarbejdere, der arbejder for at løse problemerne. Og hvis kommunerne pålægges nye opgaver, forventer vi naturligvis, at vi bliver økonomisk kompenseret for dem."