02. marts 2018

Sammenhængende ungeindsats

Inspirationskatalog med kommunale eksempler

Med den politiske aftale om "Bedre veje til uddannelse og job" og lovforslagene, der skal udmønte aftalen, får kommunerne det fulde ansvar for unge under 25 år. Der bliver krav om, at alle kommuner skal etablere en sammenhængende, koordineret ungeindsats, som får ansvar for at gøre alle unge parate til at gennemføre en ungdomsuddannelse eller komme i beskæftigelse.

Inspirationskataloget beskriver tre modeller for mulig organisering. Inden for modellerne findes flere varianter. Kataloget beskriver også seks kommunale eksempler på en sammenhængende ungeindsats. Formålet med kataloget er, at udbrede erfaringer med forskellige typer af organisering på baggrund af de kommuner, der allerede har arbejdet med en sammenhængende ungeindsats.

De kommunale eksempler vil blive suppleret med anbefalinger til, hvordan man kommer godt i gang med arbejdet med en sammenhængende ungeindsats.

Der er mulighed for høre mere og at arbejde konkret med sammenhængende ungeindsats på KL og COK's regionale temadage om emnet. Læs mere og tilmeld dig her.

YDERLIGERE MATERIALE

  • PDF

    Sammenhængende ungeindsats - inspirationskatalog