09. marts 2018

Program for konference om styringsbalancer på børn og unge-området den 7. maj 2018

Den 7. maj er KL vært for konferencen Fra politik til praksis – samspil og balancer i styring og ledelse på børn og unge-området. Det foreløbige program er nu offentliggjort.

På konferencen møder du bl.a. børne- og socialminister Mai Mercado, markante kommunalpolitikere og kommunale chefer, herunder kommunaldirektør og medlem af Ledelseskommissionen Lasse Jacobsen samt en række videnspersoner, herunder Klaus Majgaard og Line Arnmark. De vil udfolde og drøfte aktuelle udfordringer og muligheder i styring og ledelse af børn og unge-området.

Baggrunden for konferencen er et presserende behov for at nuancere debatten om styring og ledelse i kommunerne. Hvad er kommunalpolitikernes og forvaltningens opgave med at rammesætte, sætte mål og følge op? Og hvordan kan man løfte den opgave og samtidig give ledere på skoler og i dagtilbud rum til at sætte lokal retning og skabe mening og professionelt råderum for medarbejderne?

 Formålet med konferencen er at:

  • Tydeliggøre og konkretisere værdien af kommunalpolitisk og forvaltningsmæssig styring og ledelse
  • Kaste et nuanceret og konstruktivt selvkritisk blik på kommunernes styringspraksis, bl.a. set i lyset af behovet for at skabe gensidig tillid mellem forvaltning, decentrale ledere og fagprofessionelle
  • Sætte fokus på behovet for helhed og sammenhæng i styring og ledelse på børn- og ungeområdet.

 Se det foreløbige program for konferencen og tilmeld dig her

YDERLIGERE MATERIALE

  • PDF

    Program 7. maj 2018