22. marts 2018

Pædagogdimensionering er nu fastlagt for 2018/2019

En gang årligt indstiller KKR Syddanmark sammen med regionsrådet antallet af uddannelsespladser på pædagoguddannelsen i Syddanmark for studieåret 2018-2019 samt fordelingen på specialeretninger til Undervisningsministeriet. Indstillingen sker på baggrund af en anbefaling fra Praktikpladsforum som består af repræsentanter fra kommunerne og region samt repræsentanter for SL og BUPL. Professionshøjskolerne deltager som tilforordnede

KKR Syddanmark har besluttet at følge Praktikpladsforums indstilling om dimensionering for pædagoguddannelsen 2018/2019 og fastholde den nuværende fordeling mellem specialeretningerne.

Det samlede antal uddannelsespladser fastholdes til 1.100 pladser inkl. 5 pct. overbooking.

Fordelingen mellem de tre specialeretninger fastholdes ligeledes:

  • Dagtilbudspædagogik: 42 pct.
  • Social- og specialpædagogisk: 38 pct.
  • Skole- og fritidspædagogik: 20 pct.

 Fordeling af studerende mellem UC Syd og UCL

 

Dagtilbud

Social- special

Skole- og fritid

Samlet

UC Syd

247

224

118

589

UCL

219

198

104

521