24. marts 2018

Nyt forslag om misbrugstilbud i regionerne gavner ikke borgerne

Kritik fra KL til Danske Regioners forslag om et nyt udspil, som skal flytte rusmiddelområdet fra kommunerne til regionerne.

"Det er ærgerligt, at Danske Regioner ikke har blikket rettet på, hvad der er bedst for borgeren. Visionen om at overtage al misbrugsbehandling fra kommunerne er uigennemtænkt og det er svært at se, hvordan den brede gruppe af borgere med misbrugsproblemer skal få gavn af det," siger Joy Mogensen, formand for KL's Socialudvalg om forslaget fra Danske Regioner. 

Danske Regioner foreslår, at der etableres ét samlet behandlingstilbud, hvor borgeren kan behandles for misbrug, psykisk sygdom og følgesygdomme. Behandlingstilbuddet skal etableres i regionalt regi, som også skal have det fulde behandlingsansvar. 

Langt væk fra virkeligheden

Ifølge udspillet "Et samlet behandlingstilbud til mennesker med psykisk sygdom og misbrug", så vil et nyt behandlingstilbud kunne sikre en høj specialiseret faglighed, som vil kunne sikre "behandling af høj kvalitet til borgere med både mere eller mindre komplicerede misbrugsproblematikker kombineret med både lettere og sværere psykiske sygdomme". Det har Joy Mogensen dog svært ved at se i praksis.

"Det må være et udspil, som er blevet til langt væk fra virkeligheden. Det vi ser i kommunerne er, at man i den regionale psykiatri i forvejen har mere end vanskeligt ved at håndtere egne patienter, som ofte genindlægges efter ganske få dage, fordi de ikke er færdigbehandlede. De tungeste patienter har man i forvejen svært ved at hjælpe. Jeg kan ikke se, hvordan man i virkelighedens verden vil kunne hjælpe endnu en målgruppe," siger Joy Mogensen.

Den store gruppe af misbrugere, som får hjælp i kommunen har ikke behov for fx medicinsk hjælp, men derimod i høj grad behov for en bred vifte af sociale indsatser. En adskillelse af misbrugsbehandlingen fra de sociale indsatser risikerer derfor at forværre situationen for den brede gruppe af borgere med misbrugsproblemer.

Har ikke brug for flere indgange

"62 procent af de borgere, som er i rusmiddelbehandling, er der for at komme af med et hashmisbrug. Det er ofte unge med sociale problemer, som bestemt ikke har brug for flere indgange til det offentlige. Vi risikerer at tabe en meget stor del af den gruppe på gulvet. Hvis misbrugsbehandlingen flyttes, så adskiller vi også den sociale hjælp fra misbrugsbehandlingen. Denne sammenhæng, som er afgørende for den store gruppe af misbrugere, vil vi miste," siger Joy Mogensen. 

KL anerkender dog, at der findes en gruppe borgere med svært behandlelige psykiske lidelser og massive misbrug, som kunne have stor gavn af, at behandlingsansvaret i deres tilfælde overgik til regionalt regi. Det vil Joy Mogensen gerne diskutere. 

"Jeg synes vi skal tage en seriøs drøftelse i forhold til den gruppe af borgere, som har massive psykiske lidelser og voldsomt misbrug. Her tror jeg faktisk, vi kan finde løsninger, som vil komme nogle af de allermest udsatte borgere til gavn. Det er jeg klar til. Så jeg vil opfordre regionerne til at rette blikket hen på det, som har gavn for borgerne," siger Joy Mogensen.