23. marts 2018

Ny Sundhedsaftale 2019 – 2023

KKR Sjælland drøftede og gav sin opbakning til et fælles udspil fra kommunerne til arbejdet med sundhedsaftalen for den kommende periode

I hver valgperiode indgår kommunerne i KKR Sjælland en 4-årig sundhedsaftale med Region Sjælland. Formålet er at sikre borgerne en sammenhængende og koordineret sundhedsindsats på tværs af sygehuse, almen praksis og kommunernes sundhedstilbud. KKR Sjælland skal drøfte overordnede fokusområder, som kan sikre de bedst mulige rammer for den kommunale opgavevaretagelse, og den videre proces i forhold til sundhedsaftalen, der skal være godkendt den 1. juli 2019. 

Der var enighed i KKR Sjælland om, at oplægget til fælles udspil fra kommunerne "Ny Sundhedsaftale 2019 – 2023 – Fælles fokusområder for kommunerne i Region Sjælland" skal danne afsæt for det videre arbejde. Udover de allerede nævnte fokusområder, var KKR Sjælland enige om, at den forebyggende indsats, herunder særligt i forhold til børn og unge og det psykiatriske område, bør indgå i de kommunale prioriteringer i arbejdet med sundhedsaftalen. I forhold til psykiatrien handler det om såvel fokus på brugen af de nyoprettede særlige pladser i psykiatrien som relationen til beskæftigelsesområdet.