08. marts 2018

Ny formand og næstformand i KL

På et møde torsdag eftermiddag har KL’s bestyrelse konstitueret sig. Det betyder, at det nu er på plads, hvem der skal være formand og næstformand for KL. Medlemmerne af KL’s formandskab, formænd og næstformænd for KL's s 8 udvalg og hvem, der skal sidde i KL’s repræsentantskab, er også afklaret.

Ny KL-formand bliver borgmester Jacob Bundsgaard (A) fra Aarhus Kommune, mens Kalundborgs borgmester Martin Damm (V) overtager posten som næstformand.

Se hele KL's bestyrelse her.

"Det er et stærkt hold, vores medlemmer har valgt til KL's bestyrelse, og jeg glæder mig til at stå i spidsen sammen med Martin. Vi vil i den kommende periode fortsætte med at have stort fokus på en stærkere og tættere inddragelse af vores medlemmer. KL’s adelsmærke er at få bragt virkeligheden ind på Christiansborg – i de politiske debatter og i forhandlingslokalerne. For det er kendskabet til virkeligheden – til borgernes og virksomhedernes udfordringer og behov og til de benspænd og forhindringer, kommunalbestyrelser oplever, der kan give os adgang til at præge udviklingen af velfærdssamfundet," siger KL's nye formand Jacob Bundsgaard.

"Vi tager nu fat på sammen med den nye bestyrelse at få lagt en strategi for KL's arbejde de næste 4 år. En af vores vigtigste opgaver bliver sammen med regeringen at få drøftet, hvordan vi udvikler vores velfærdsområder. Det gælder især det nære sundhedsvæsen, hvor der er behov for et markant kursskifte. Og også en sammenhængende indsats på hele 0-18-års området fra vugge til voksenliv er i fokus," siger KL's nye næstformand Martin Damm.

KL’s formandskab

På bestyrelsesmødet blev det desuden besluttet, hvem der skal sidde i KL’s formandskab. Formandskabet består af KL's formand og næstformand samt yderligere tre bestyrelsesmedlemmer.

Medlemmerne af KL's formandskab er:

 • Formand Jacob Bundsgaard (A), Aarhus Kommune
 • Næstformand Martin Damm (V), Kalundborg Kommune
 • Jørn Pedersen (V), Kolding Kommune
 • Frank Jensen (A), Københavns Kommune
 • Tonni Hansen (F), Langeland Kommune

Desuden deltager borgmester Michael Ziegler (C) fra Høje-Taastrup Kommune i formandskabsmøderne i sin egenskab af formand for KL's Løn- og Personaleudvalg.

Udvalgsposterne er fordelt

I valgperioden 2018-2022 har KL 8 udvalg. De spiller en meget central rolle, da det er udvalgene, som i deres politiske arbejde kommer godt rundt i hjørnerne på de forskellige fagområder, og som lægger forslag frem for bestyrelsen.

På det konstituerende bestyrelsesmøde blev formænd og næstformænd for de 8 udvalg udpeget, og de er fungerende herefter. På KL’s repræsentant-skabsmøde den 21. marts vælges de øvrige 7 medlemmer af udvalgene, som første gang mødes i løbet af april.

Arbejdsmarkeds- og Borgerserviceudvalg

 • Formand: Thomas Kastrup-Larsen (A), Aalborg Kommune
 • Næstformand: Carl Christian Ebbesen (O), Københavns Kommune

Børne- og Undervisningsudvalg

 • Formand: Thomas Gyldal Petersen (A), Herlev Kommune
 • Næstformand: Jens Ive (V), Rudersdal

Internationalt udvalg

 • Formand: Erik Flyvholm (V), Lemvig Kommune
 • Næstformand: Kirstine Bille (F), Syddjurs Kommune

Kultur-, Erhverv- og Planudvalg

 • Formand: Leon Sebbelin (B), Rebild Kommune
 • Næstformand: Jesper Kiel (Ø), Svendborg

Løn- og Personaleudvalg

 • Formand: Michael Ziegler (C), Høje-Taastrup Kommune
 • Næstformand: Steen Christiansen (A), Albertslund Kommune

Miljø- og Forsyningsudvalg

 • Formand: Jacob Bjerregaard (A), Fredericia Kommune
 • Næstformand: Kenneth Muhs (V), Nyborg Kommune

Socialudvalg

 • Formand: Joy Mogensen (A), Roskilde Kommune
 • Næstformand: Ulrik Wilbek (V), Viborg Kommune

Sundheds- og Ældreudvalg

 • Formand: Jette Skive (O), Aarhus Kommune
 • Næstformand: Peter Sørensen (A), Horsens Kommune

KL’s repræsentantskab

KL’s repræsentantskab rådgiver KL’s bestyrelse og har i øvrigt til formål at fremme dialogen mellem KL og medlemskommunerne.

I valgperioden 2018-2022 er der 158  medlemmer. De 98 borgmestre er fødte medlemmer, og derudover er 60 kommunalbestyrelsesmedlemmer medlem af repræsentantskabet. Det betyder også, at repræsentantskabets partimæssige sammensætning samlet set svarer til valgresultatet ved kommunalvalget 21. november 2017.

Det er de politiske partier, som på gruppemøderne på Kommunalpolitisk Topmøde har valgt medlemmerne til repræsentantskabet.

Se listen over repræsentantskabsmedlemmer i perioden 2018-2022 her.