02. marts 2018

Leder: Fremtidens digitale kompetencer

Har du været inde og kigge på det digitale kompetencehjul? I KL har vi fået udarbejdet en generisk beskrivelse af, hvad vi skal forstå ved digitale kompetencer.

Formål med kompetencehjulet 

Med beskrivelsen i komptencehjulet har vi nu et bud på, hvilke kompetencer der kræves, for at arbejde i en mere og mere digital hverdag. Ikke alle vil skulle mestre alle kompetencerne, så der er brug for at komme i gang med dialog om, hvilke digitale kompetencer der er brug for, hvis man er social- og sundhedsassistent, pædagog, tandlæge eller noget helt andet. Vi glæder os til at komme tættere ind i den dialog, og til at digitale kompetencer bliver en del af såvel grund- som efteruddannelser for kommunale medarbejdere.

Det kan kompetencehjulet bruges til

I det klikbare kompetencehjul finder du en kortfattet beskrivelse af de digitale kompetenceelementer. Der er også en mere uddybende rapport og ikke mindst er der eksempler på, hvordan digitale kompetencer kommer i spil i dagligdagen på de mange forskellige fagområder i kommunerne. Der er desuden udarbejdet dialogkort, der kan hjælpe jer i gang med dialogen om, hvilke dele af den generiske kompetenceprofil, der er mest relevant på den enkelte arbejdsplads. Tjek det ud og tænk det med ind, når I skal drøfte kompetencebehov, skal sætte nye løsninger i drift og ruste jer til den digitale fremtid. Særligt er det lige nu relevant i forhold til kompetencer til databeskyttelse og håndtering af it-sikkerhed i det daglige arbejde i alle kroge af kommunen.