22. marts 2018

Læs 1. delresultater af helbredsundersøgelsen om vindmøllestøj

De 1. delresultater af regeringens helbredsundersøgelse af vindmøllestøj og følgevirkninger er offentliggjort d. 7/3. Find artiklen samt Sundhedsstyrelsens notat her.

Korttidseffekter af vindmøllestøj

Kræftens bekæmpelse har på vegne af regeringen udført en registerundersøgelse om sammenhæng mellem vindmøllestøj og en række helbredseffekter. De første delresultater af undersøgelsen, som vedrører korttidseffekter, er nu offentliggjort. Senere følger en uddybende artikel om langtidseffekterne.

 

Læs artiklen

Artiklen kan læses mod betaling via dette link.

 

Fortolkning af rapportens hovedkonklusioner

Sundhedsstyrelsen har oversat hovedkonklusionerne i et notat d. 7/3.