16. marts 2018

Kvalitetsmåling af den fælleskommunale rammearkitektur

Kommunernes Arkitekturråd fik den 28. februar 2018 fremlagt resultaterne af den første effektmåling af den fælleskommunale rammearkitektur. Målingen viser, at kommunerne anser rammearkitekturen for at være vigtig for deres digitale transformation i årene fremover.

Positiv effekt

Kvalitetsmålingen, eller officielt betegnet "Basismåling af rammearkitekturens effekt", måler på 13 punkter inden for et bredt spektrum. Målingerne angår eksempelvis, hvordan brugerne oplever, at rammearkitekturen skaber bedre betingelser for deling af data, styrker evnen til at stimulere innovation og nytænkning samt styrker evnen til at understøtte øget konkurrence blandt it-leverandører. 

Effektmåling – tæt på

Chefkonsulent og it-arkitekt i kontoret for Arbejdsgange og It-arkitektur Torben Mathisen, som har været projektleder for effektmålingen, fremhæver en række hovedindsigter fra effektmålingen. 

  • Rammearkitekturen har en positiv effekt: De kommunale respondenter i effektmåling siger, at rammearkitekturen giver bedre betingelser for datadeling, og stimulerer innovation og nytænkning. Samtidig understøtter rammearkitekturen, at konkurrencen på det kommunale it-marked og i relation til it-integrationer åbnes mere op.
  • Ønsker til forbedring: Kommunerne har kendskab til indholdet af rammearkitekturen, men ønsker endnu bedre kendskab, særligt i retning af mere indholdsorienteret og mindre "nørdet" og abstrakt viden.
  • Governance og styring: Kommunerne svarer, at de har lavt kendskab til, hvordan indholdet af rammearkitekturen styres, hvilket er et vigtigt punkt i forhold til at sikre, at der kommer bidrag ind i rammearkitekturen lokalt fra kommunerne.

Hvordan drives den fælleskommunale rammearkitektur fremad?

Det fælleskommunale program "Sammenhænge og genbrug med rammearkitekturen" ("SAGERA") er allerede i gang med aktiviteter, som tager kommunernes tilbagemeldinger til sig og imødekommer deres ønsker om nyt indhold i og bedre overblik over rammearkitekturen.

Samtidig afholder KL i samarbejde med KOMBIT og KIT@ en række arkitekturnetværk, temadage og kurser, hvor kommunerne kan komme tættere på rammearkitekturen. Gennem programmet støtter KL også lokale initiativer med en puljeordning, der blandt andet har medfinansieret OS2 kravmotoren.

KL planlægger endvidere i samarbejde med It-Branchen et arrangement for mindre virksomheder om deres muligheder for at levere løsninger til kommunerne med støtte i rammearkitekturen. Alt sammen en række af aktiviteter, der skal hjælpe med at få rammearkitekturen ud i kommunerne.