09. marts 2018

Konstante og hurtige forandringer stiller krav til kommunalpolitikere

Den internationale ledelsesekspert, Rob Kaiser, gav på KL's topmøde kommunalpolitikerne gode råd til, hvordan de skal agere i en verden med hastigt stigende forandringer og kompleksitet.

 Vi lever en i verden med konstante og hurtige forandringer, og det stiller krav til hvordan man skal agere som lokalpolitiker. Som politiker har man altid skullet håndtere forandringer, svære valg og kompleksitet, men i løbet af de seneste år er der sket en markant ændring i omfanget af de forandringer, kompleksitet og svære valg, man som politiker bliver stillet overfor.

En udvikling der kan karakteriseres ved de fire bogstaver -  VUCA med henvisning til, at vi lever i en verden, der er præget af omskiftelighed (volatility), usikkerhed (uncertainty), kompleksitet (complexity) og tvetydighed (ambiguity). Store forandringer, der betyder, at det er svært at forudsige udviklingen. Sådan opridsede forfatter og ledelsesekspert Rob Kaiser der blandt andet har skrevet "Executive Selection, Filling the Leadership Pipeline" og "The Versatile Leader and Fear Your Strengths" på KL's topmøde den virkelighed landets kommunalpolitikere står overfor.

For at man som lokalpolitiker kan navigere i en VUCA-verden, er det ifølge Rob Kaiser, nødvendigt at man kan reagere hurtigt, at man være fleksibel, have dybde og bredde og have stor selvforståelse.

"I vil komme til at stå over for en række dilemmaer i de kommende år, som eksempelvis at skulle vælge med de kort- eller langsigtede løsninger, og det vil være svært at træffe den rigtige beslutning for du vil opleve store krav nu og her, ligesom du vil skulle skabe stabilitet i en verden, der kræver ændringer," sagde Rob Kaiser, og mindede tilhørerne om at undersøgelser viser 50% af vigtige beslutninger mislykkes.

"Det er derfor vigtigt at huske på at god, at god dømmekraft ikke handler om altid at tage den rette beslutning men om at ændre, hvis det ikke virker."

Beslutningsprocessen kan være fra det simple, hvor man enige og sikre på beslutningen til over det komplicerede og komplekse til rent kaos. Men i alle tilfælde handler det ifølge Rob Kaiser om tage beslutninger sammen og være åben for bedre løsninger undervejs, for man hverken kan eller skal have det endegyldige svar selv.

"Politik er ligesom lave pølser. Produktet er godt, men du har ikke lyst til at se det blive lavet," sagde Rob Kaiser og pointerede at man i beslutningsprocesserne skal huske, at det skal virke for alle, og at man derfor skal forsøge at give lige så meget som man får, og at det i den forbindelse er vigtigt også være god til at modtage og ikke føle sig for stolt til at gøre det.

Til sidst havde Rob Kaiser også et par råd til lokalpolitikerne, som han er forundret over at kunne klare både at have job og finde overskud til politik. Et krav om energi som ikke bare kan klares med en chokoladebarer som i reklamerne, men kræver at man får spist godt, trænet, sovet og håndteret sin stress.

"Og husk så på, at kun du ved, hvorfor du er i politik. Så når dine store drømme møder budgetter og praktiske besværligheder og det politiske spil suger dig ind i maskinen, så skal du, selvom det er svært, finde en måde at holde fast i dit formål med at gå ind i politik. Og husk dig selv på det!"