28. marts 2018

Konference om patientsikkerhed 2018

Dansk Selskab for Patientsikkerhed afholder den årlige patientsikkerhedskonference den 16.-17 april 2018. Temaet for konferencen er fremtidens sundhedsvæsen – visioner for patientsikkerheden.

Patientsikkerhedskonferencen sætter i år fokus på fremtidens kompetencer i forhold til:

  • Ledelse og styring af sundhedsvæsenet
  • Systematiske forbedringer og kulturforandringer, som skal styrke patientsikkerheden

Formålet med konferencen er, at samle inspirerende oplægsholdere af både dansk og international karakter samt at skabe netværk om forbedringer og patientsikkerhed.

På konferencen kan du blandt andre høre direktøren for velfærd i Fredericia Kommune, Annemarie Schou Zacho-Broe, som vil tale om ledelsens rolle i patientsikkerhed og opbygning af en patientsikkerhedskultur.

Patientsikkerhedskonferencen vil bestå af en række oplæg, som vil være fælles for alle deltagere. Derudover, er der mulighed for at tilvælge en specifik session, som passer til dine interesser og kommunale opgaver.

Du kan læse hele programmet og tilmelde dig konferencen her: http://www.tilmeld.dk/patient18