07. marts 2018

Kommunernes stående udvalg på kultur- og fritidsområdet

KL har for fjerde gang i træk kortlagt, hvor kultur og fritid udvalgsmæssigt hører hjemme i kommunerne.

Nyhederne for perioden 2018-2021

  • KL har indført en fjerde type kategori i systematiseringen af kultur- og fritidsområdet. Det drejer sig om udvalg, som integrerer områder omkring demokratisering, borger, fællesskab og civilsamfund. Denne tendens gør sig gældende i 5 kommuner.
  • For perioden 2018-2021 er der 55 kommuner, som har selvstændige kultur- og fritidsudvalg, hvor der før var tale om 62 selvstændige udvalg.
  • 19 kommuner har fået foretaget større eller mindre ændringer i deres organisering af kultur- og fritidsudvalg.
  • Yderligere har der været formandsskift i 67 kommuner.

Den samlede oversigt over ændringerne fra perioden 2007-2021 findes i tabellen nedenfor:

 

  2018-2021 2014-2017 2010-2013 2007-2009

Selvstændige kultur- og fritidsudvalg

55

62

65

65

Kultur og fritid lagt sammen med sundhed, erhverv- og udvikling

23

21

18

18

Kultur og fritid lagt sammen med social, familie og børn

15

15

15

15

Kultur og fritid lagt sammen med borger og demokrati

5

     

 

Du finder en uddybende oversigt over udvalgsudviklingen i højre side.