23. marts 2018

Kommunernes Energinetværk havde besøg af Danmarks yngste Teknik- og Miljøudvalgsformand

Efter kommunalvalget er der kommet nye ansigter i kommunalbestyrelserne. Kommunernes Energi-netværk havde besøg af Lyngby-Taarbæks nye Teknik- og Miljøudvalgsformand til at fortælle, hvordan en nyvalgt oplever samarbejdet med de kommunale medarbejdere.

Det 1. møde i Kommunernes Energinetværk foregik i Middelfart den 15. marts. Målsætningen for mødet var at skabe dialog og samtale mellem kommunerne og sikre erfaringsudveksling om omstilling af energisektoren.

Til mødet deltog Sigurd Agersnap der til kommunalvalget i november for første gang blev indvalgt i Lyngby-Taarbæk Kommune. Han sidder også som nyvalgt formand for teknik- og miljøudvalget i kommunen og er med sine 25 år Danmarks yngste Teknik- og Miljøudvalgsformand.

I sit oplæg tegnede han et billede af, hvordan man som ny oplever samarbejdet mellem de kommunale medarbejdere og det politiske udvalg.

Sigurd Agersnap lagde vægt på, at der er mange logikker i en kommune, og at disse ikke altid stemmer overens. Kommunale medarbejdere, borgere, politikere og medier har forskellige formål og forståelser, og som ny er det en udfordring at blive kastet ind i disse.

“Der hvor de forskellige logikker clasher, er der hvor det går galt”, beskriver Sigurd Agersnap, der som eksempel lægger vægt på, hvordan det ikke altid hænger sammen, når man både ønsker at være oplysende, kompromissøgende og at skabe reel forandring.


At forstå politikeren

Sigurd Agersnap gjorde meget ud af at forklare sit ståsted som politiker, og hvad man som kommunal medarbejder skulle huske i samarbejdet med politikerne.

"Vores valgkampsudtalelser er dem som ligger i vores baghoved. Vi ved, at det er dem vi bliver målt på, når der er valg igen om fire år. Det skal I huske. ”, bemærkede han, med henblik på hvad der lå bag hans egne overvejelser som politiker.


Tillid i fokus

Sigurd Agersnap fortalte bredt om sine observationer som ny formand, men for ham sprang en ting særligt i øjnene. Han lagde vægt på, at tilliden mellem de kommunale medarbejdere og politikerne er vigtig. Men han gjorde det også tydeligt, at tilliden skal gå begge veje.

“Tillid er nøgleordet for et godt samarbejde mellem politikerne og forvaltningen. Tilliden kan lynhurtigt forsvinde, hvis der kommer en sag op, hvor det skinner igennem, at forvaltningen ikke tror på, at politikerne forstår sagen - og forstår at træffe en god beslutning”.


En indholdsrig dag

Ud over besøget fra Sigurd Agersnap havde deltagerne på energinetværkets første møde et tæt pakket program. Dagen startede med nyt fra KL, og debat af KL's prioriteringer i forbindelse med det kommende energiforlig.

I løbet af dagen var der både besøg fra Økologisk Landsforening, som fortalte om deres nye klimahandlingsplaner, og af netværkets egen Peter Didriksen, som fortalte om Horsens overgang fra natyrgasby til fjernvarmeby.

Om eftermiddagen blev netværket opdelt i en række netværkssessioner. Her kunne deltagerne selv bestemme, om de ønskede at deltage i et oplæg om energiplanlægning på tværs af aktørgrupper eller en session om kommunale roller med energibesparelser.