13. marts 2018

KL's høringssvar til lovforslag om Én plan

KL's høringssvar d. 12. marts til lovforsalg om Én plan

KL har den 12. marts 2018 afgivet høringssvar til forslag til lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om social service, lov om integration af udlændinge i Danmark og forskellige andre love (Mulighed for at udarbejde Én plan til borgere med komplekse og sammensatte problemer).

Lovforslaget udmønter aftalen om etablering af hjemmel til én samlet plan, der blev indgået af KL og regeringen i økonomiaftalen for 2018.

Lovforslaget giver kommunerne hjemmel til at udarbejde Én plan for borgeren. Det skal understøtte, at indsatser mv. på tværs af forskellige sektorområder bedre kan sammentænkes og blive mere helhedsorienteret.

KL er positiv over for lovforslaget. I høringssvaret understreges det dog, at Én plan kun er første skridt på vejen i retning mod en bedre understøttelse af kommunernes mulighed for at sikre helhedsorienterede indsatser. KL påpeger i forlængelse heraf, at der er behov for yderligere initiativer, der gør op med lovgivningens silotænkning.

YDERLIGERE MATERIALE

  • PDF

    KL's høringssvar til lovforslag om Én plan