28. marts 2018

KL's høringssvar på bekendtgørelse om kortlægning af ammoniakfølsom natur

Kortlægning af kvælstoffølsom natur

Kommunerne skal i 2018-19 kortlægge 10.000 naturarealer for eventuelt indhold af planter der påvirkes af kvælstof i luften og nedbøren.

I forbindelse med godkendelse af husdyrhold, indgår afstanden til naturområder med kvælstoffølsomme planter i vurderingen. Derfor skal kommunerne i felten og registrere planter.

Bekendtgørelsen angiver hvilke arealer der skal kortlægges, metoder til kortlægning og krav til dokumentation og betaling for kommunernes indsats.

KL er positiv overfor bekendtgørelsens indhold, men finder dog at der kunne skabes mere fleksibilitet i forhold til dokumentation og rapportering af opgaven.

 

Høringsvaret kan hentes i sin fulde form herunder.

YDERLIGERE MATERIALE

  • PDF

    KL høringssvar på bekendtgørelse om kortlægning af ammoniakfølsom natur