07. marts 2018

KL klar til at lockoute, hvis konflikt trækker ud

KL's bestyrelse har i dag besluttet at varsle lockout, som vil træde i kraft, hvis der stadig er konflikt 10. april. Det er KL's redskab til at undgå en langvarig konflikt, som kan lamme samfundet i månedsvis. Målet er at nå til en aftale, inden konflikten bryder ud.

"KL's bestyrelse og forhandlere har ét helt klart mål i forhold til overenskomstforhandlingerne. Vi vil arbejde benhårdt på at indgå en aftale med de faglige organisationer, inden en konflikt bryder løs, som vil ramme det danske samfund hårdt. Og vi håber, at forhandlerne på den anden side af bordet har den samme indstilling."

Sådan lyder meldingen fra KL-formand Martin Damm efter dagens bestyrelsesmøde i KL, hvor overenskomstforhandlingerne var det vigtigste emne. Her besluttede bestyrelsen også at udsende lockoutvarsler, som vil træde i kraft 10. april, hvis det ikke er lykkedes at indgå en aftale med de faglige organisationer inden da.

"Fagbevægelsen har i de seneste dage sendt strejkevarsler for mindst 50.000 kommunalt ansatte, som vil træde i kraft fra 4. april. Vi håber ikke, at det kommer så vidt, men vi er nødt til at forberede sig os på det, og derfor har KL's bestyrelse i dag besluttet at udsende varsler om lockout, som vil træde i kraft seks dage senere. Det er KL's eneste redskab for at lægge pres på forhandlerne og undgå en konflikt, som ellers kan risikere at trække ud i månedsvis. Vi ønsker at løse det her med parterne ved forhandlingsbordet i Forligsinstitutionen og opfordrer Folketinget til at overlade det til parterne at finde en løsning,” siger KL-næstformand Jacob Bundsgaard.

Skal ikke ramme de svageste borgere

KL's tilgang er, at en lockout er en svær beslutning, fordi den risikerer at berøre mange borgere. Men det er en nødvendig beslutning for at lægge pres på forhandlingerne og sikre det maksimale pres i forhold til at arbejde stenhårdt på at finde en løsning i forligsinstitutionen. Og hvis det ikke lykkes, er det afgørende for os, at de varslede strejker bliver så korte som muligt, så de borgere, der rammes af dem, ikke skal være belastede i månedsvis. Derfor varsles der en bred lockout, som i udgangspunktet dækker alle kommunalt ansatte, hvis organisation har varslet strejke. Men bestyrelsen lægger stor vægt på at undtage områder, der vil ramme særligt udsatte borgere.

"Hvis det kommer til en konflikt, kan vi desværre ikke komme uden om, at en konflikt vil ramme rigtig mange borgere i det danske samfund. Det er spillereglerne i den danske model. Men det ligger os meget på sinde, at vi ikke rammer de svageste i samfundet, og derfor har vi besluttet at undtage blandt andet store dele af ældreområdet, handicapområdet, socialpsykiatrien, specialskoler og specialdaginstitutioner fra en konflikt. Vi undtager også kritiske samfundsfunktioner som el- og vandforsyning og de kommunale beredskaber," siger Martin Damm.

Derudover kan andre grupper som tjenestemænd og medarbejdere, der ikke er medlemmer af de faglige organisationer, som KL har overenskomst med, pr. definition ikke indgå i en konflikt. Det forventes, at KL's lockoutvarsler vil omfatte godt 250.000 ansatte. Varslerne vil blive udsendt senest på mandag.

Hvis konflikten bliver en realitet, vil der forinden være indgået aftaler med organisationerne om nødberedskaber, hvor det er nødvendigt, herunder for at sikre udbetaling af forsørgelsesydelser til borgere.