06. marts 2018

KL inviterer til kommunalt netværk om økonomi og kvalitet i dagtilbud

Hvordan ved vi som kommune, om vi bruger vores ressourcer på aktiviteter, der gør en forskel for børnene? Og hvilke data skal vi bruge for at kunne følge med i, om vores dagtilbud har den rigtige kvalitet? Tilmeld din kommune til KL's netværk om økonomi og kvalitet i dagtilbud.

Hvis I er optaget af ovenstående spørgsmål i jeres kommune, så er et nyt kommunalt netværk på dagtilbudsområdet måske noget for jer. I netværket sættes der fokus på optimering af ressourceudnyttelse, databaseret ledelse og investeringer i høj kvalitet.

Høj kvalitet i dagtilbud gør en forskel

Langt de fleste børn i Danmark i alderen nul til seks år går i dagtilbud. Forskningen viser, at dagtilbud af høj kvalitet har en positiv betydning for børn – særligt for børn i udsatte positioner.

Et barn med veludviklet sprog ved skolestart lærer fx mere i skolen og vil med større sandsynlighed tage en uddannelse og blive selvforsørgende i voksenlivet. Kort sagt: Investeringer i høj kvalitet i dagtilbud tjener sig hjem på længere sigt.

Brug ressourcer på det der virker

Forskningen har påvist, at interaktionen mellem barn og voksen er afgørende for barnets udvikling og anbefaler på den baggrund at opdele børnene i mindre grupper for at fremme leg, læring og udvikling af kognitive og sociale kompetencer hos alle børn. Hvordan omsætter man disse forskningsresultater til en hverdag i en daginstitution?

Flere daginstitutioner har arbejdet med data for at få optimeret deres arbejdstilrettelæggelse og organisere sig til at yde den størst mulige kvalitet i det pædagogiske arbejde med børnene.

I Billund Kommune har de koblet data om arbejdstid med pædagogisk praksis, og det har styrket kvaliteten i de enkelte dagtilbud. Dagtilbudschef i Billund Kommune Lisbeth Østergaard udtaler:

"Koblingen giver overblik, kvalificerede prioriteringer, fælles retning og faglig stolthed blandt medarbejdere og ledelse".

Netværket vil belyse, hvor stor betydning arbejdstilrettelæggelsen har for organiseringen af det pædagogiske arbejde, og give inspiration til, hvordan man kan arbejde med arbejdstilrettelæggelse i egen kommune.

Er vi på rette vej?

Brug af data er en mulighed for at følge udviklingen i det pædagogiske arbejde og justere efter behov. Den sproglige progression hos et barn er en stærk indikator for, om barnet går i en daginstitution af høj kvalitet, da sprogudvikling netop kræver en høj grad faglighed i interaktionen mellem barn og voksen. Andre typer data om f.eks. børnenes trivsel kan også bringes i spil.

Michael Graversen, koncernchef for Opvækst og Læring i Faaborg-Midtfyn fortæller om baggrunden for deres arbejde med data:

"Der er et stor behov for, at vi får drøftet brugen af relevante data ind i dagtilbud, fordi kvalificeret brug af data kan frigøre ressourcer og vise, om vi er på rette vej i forhold til børns udvikling".

Netværket vil give inspiration til hvordan man kan anvende data til at understøtte udviklingen af de pædagogiske læringsmiljøer i egen kommune.

Hvad indebærer netværket?

Deltagerne vil skulle arbejde i en fastlagt og forpligtende møderække på fem heldagsmøder i løbet af en 12 måneders periode. Perioden strækker sig fra 2. halvår 2018 til 1. halvår 2019.

Heldagsmøderne vil bl.a. indeholde inspirerende oplæg f.eks. fra kommuner og forskere, benchlearning og gruppearbejde. Desuden forpligter de deltagende kommuner sig til at gennemføre en selvevaluering samt arbejde med cases fra egen organisation.

Det koster 45.000 kr. pr kommune at indgå i netværket. Prisen dækker fem heldagstemamøder og kommunen kan tilmelde op til fem deltagere. Tilmelding og spørgsmål til netværket kan rettes til specialkonsulent Janne Sørensen, jasr@kl.dk, 3370 3370 eller chefkonsulent Claus Herbert, clhe@kl.dk, 5150 2519.

For yderligere oplysninger om netværket se flyer nedenfor.

YDERLIGERE MATERIALE

  • PDF

    Flyer Kommunalt netværk om kvalitet og økonomi