12. marts 2018

KL har nu afsendt lockoutvarsler

KL har i dag sendt lockoutvarsler til de faglige organisationer. De dækker i alt cirka 250.000 kommunalt ansatte, som kan blive lockoutet fra 10. april, hvis det ikke lykkes at lande et forlig inden da. KL har friholdt næsten alle ansatte på ældre-, social-, sundheds- og handicapområdet fra konflikten for at skåne de svageste borgere.

"Vi går målrettet efter at indgå et forlig om nye overenskomster i Forligsinstitutionen, og derfor kommer der forhåbentlig slet ikke en konflikt. Når vi varsler lockout, er det, fordi vi er nødt til at reagere på lønmodtagerorganisationernes strejkevarsler, som vil ramme hårdt de steder, de er varslet, og for at lægge maksimalt pres på forhandlerne for at finde en løsning. Derfor har vi nu sendt lockoutvarsler til de faglige organisationer, som betyder, at en lockout kan træde i kraft den 10. april. Det er seks dage efter, at de faglige organisationer i givet fald har indledt deres strejke."

Det siger Michael Ziegler, formand for Løn- og Personaleudvalget i KL. Lockoutvarslerne er den konkrete effektuering af den beslutning, som KL's bestyrelse tog i onsdags. Det betyder også, at KL friholder områder, hvor en lockout ville ramme de svage og sårbare borgere. Næsten alle ansatte på ældre-, social-, sundheds- og handicapområdet er derfor friholdt fra lockouten.

I alt er cirka 250.000 kommunalt ansatte omfattet af lockoutvarslerne. Heraf er de største grupper ansatte i dagtilbud, skoler og administration. En del af lockoutvarslerne dækker ansatte, som allerede er dækket af de faglige organisationers strejkevarsler, som betyder, at mindst 50.000 kommunalt ansatte strejker fra 4. april, hvis der ikke er landet et forlig inden da.

Svage skal sikres hjælp

"KL's bestyrelse er meget optaget af, at vi ikke lockouter ansatte, der arbejder med svage og sårbare borgere. Lockouten vil derfor ikke ramme for eksempel plejen af de ældre, hjælp til handicappede og psykisk syge eller undervisning og pasning af børn med særlige vanskeligheder," siger Steen Christiansen, næstformand i KL's Løn- og Personaleudvalg.

Der er dog cirka 15.000 ansatte på ældre-, social- og sundhedsområdet, som vil strejke. Det skyldes, at de faglige organisationer ikke friholder disse områder fra konflikten, som KL gør.

Michael Ziegler slår fast, at det er en stor opgave at udarbejde og implementere konfliktvarsler for ansatte i mange faggrupper over hele landet, og KL vil nu hjælpe kommunerne med, hvordan opgaven skal håndteres. Herudover vil KL snarest tage initiativ til at forhandle rammeaftaler for nødberedskaber, hvor det er nødvendigt.

"KL har gennem hele forløbet kun arbejdet efter ét mål, nemlig at indgå et forlig om nye overenskomster. Derfor har vi meget bevidst ikke hidtil arbejdet med det scenarie, at forhandlingerne kunne ende i en konflikt, og heller ikke lagt planer for en lockout på forhånd. Men med de varslede strejker har vi været nødt til at reagere. Derfor udestår nu et arbejde med at forberede en eventuel lockout i kommunerne. Vi vil dog fortsat arbejde målrettet for, at det ikke kommer dertil," siger Michael Ziegler.

YDERLIGERE MATERIALE