05. marts 2018

KL går fra 6 til 8 udvalg

I den nye valgperiode vil KL have 8 udvalg. Det betyder, at KL får 2 yderligere udvalg sammenlignet med tidligere. Samtidig bliver der rokeret rundt på opgaveporteføljen i udvalgene.

KL's udvalg spiller en meget central rolle. Det er udvalgene, som i deres arbejde kommer godt rundt i hjørnerne på de forskellige fagområder, og som lægger forslag frem for bestyrelsen.

De 8 udvalg i valgperioden 2018-2022 er:

  • Arbejdsmarkeds- og Borgerserviceudvalg
  • Børne- og Undervisningsudvalg
  • Internationalt udvalg
  • Kultur-, Erhverv- og Planudvalg
  • Løn- og Personaleudvalg
  • Miljø- og Forsyningsudvalg
  • Socialudvalg
  • Sundheds- og Ældreudvalg

Kortene blandes

”KL er til for medlemmerne – kommunalbestyrelserne. Derfor er det også helt naturligt for os at kunne inddrage så mange kommunalpolitikere som muligt i vores arbejde og politikudvikling. Udvidelsen af antal udvalg bidrager til dette," siger KL’s formand Martin Damm og fortsætter: 

”Det er heller ingen hemmelighed, at nogle af udvalgene i den forgangne valgperiode har været særdeles arbejdskrævende. Med den nye struktur breder vi arbejdsopgaverne ud på flere udvalg, og samtidig har vi set på, om vi kan styrke sammenhængen i opgaveporteføljen i alle udvalg. På den måde styrker vi et helheds- og sammenhængsperspektiv i vores politikudvikling. Fx har vi samlet hele 0-18-års området i et Børne- og Undervisningsudvalg, så vi i vores drøftelser får set på den samlede indsats fra sundhedsplejersken til de unges valg af uddannelse og job. Et andet eksempel er et nyt Kultur-, Erhverv- og Planudvalg, der samler de tre områder, som jo helt naturligt hører sammen.”

Vælges på Kommunalpolitisk Topmøde

Hvert udvalg består af ni medlemmer. Alle medlemmer er kommunalbestyrelsesmedlemmer. 

Formand og næstformand for hvert af de 8 udvalg vælges på det konstituerende bestyrelsesmøde på Kommunalpolitisk Topmøde den 8. marts. Udvalgsformænd og –næstformænd er fungerende herefter. På KL’s repræsentantskabsmøde den 21. marts vælges de øvrige 7 medlemmer af udvalgene, som første gang mødes i løbet af april.

Læs mere om de nye udvalg her.