23. marts 2018

KL arbejder for strukturfondsmidler til kommunerne

På en debat med Europa-Parlamentet om EU’s langsigtede budget lagde Erik Flyvholm, borgmester i Lemvig og formand for KL’s Internationale Udvalg, vægt på, at de danske kommuner fortsat skal have strukturfondsmidler efter 2020, når den nuværende budgetperiode for EU udløber.

EU-Kommissionen præsenterer sit forslag til et nyt langvarigt budget for EU i starten af maj. Budgettet vil gælde for perioden 2021-2027, og vil sætte retningen for det europæiske samarbejde i de kommende år.

"EU-budgettet er vigtigt for kommunerne. En række områder inden for den kommunale vækst- og beskæftigelsesindsats er afhængig af støtte fra EU og det er vigtigt at sikre tilstrækkelig støtte til denne  indsats. Vi risikerer, at forskellen mellem de store bycentre og landdistrikterne udvides endnu mere, og at det bliver vanskeligere for kommunerne at skabe gode vilkår for erhvervsudvikling og beskæftigelse," siger Erik Flyvholm, borgmester i Lemvig og formand for KL’s Internationale Udvalg.

Brexit giver hul i kassen

Brexit og nye politiske prioriteter på europæisk plan forventes at sætte EU-budgettet under pres, da Brexit vil medføre et hul i kassen på ca. 12. mia. euro årligt og behovet for at finde fælleseuropæiske løsninger på migrationsproblematikken, klimaforandringer samt sikkerhedsområdet, tilsiger, at det er nødvendigt at øge budgettet til disse områder.

Der er derfor risiko for, at nogle af de traditionelle udgiftsområder i EU, som fx samhørighedspolitikken og landbrugspolitikken vil blive reduceret i den kommende budgetperiode. Dette har EU-Kommissionen indikeret er en mulighed, såfremt EU-landene ikke er villige til at øge EU-budgettet.

Handler om hele EU

KL arbejder for, at Danmark i den næste periode også får strukturfondsmidler og at støtteniveauet bevares.

”Samhørighedspolitikken handler om hele EU – og alle regioner. Derfor skal alle regioner også deltage i samhørighedspolitikken. Kun herved sikres der en sammenhængende union og den europæiske merværdi af politikken udnyttes – fx ved at gennemføre grænseoverskridende samarbejde med nabolandene, siger Erik Flyvholm.”