22. marts 2018

KKR Syddanmark tager hul på snak om FGU

Den 1. august 2019 skal de nye FGU-institutioner stå klar til at modtage de unge. KKR Syddanmark har på sit møde den 19. marts taget hul på drøftelsen af, hvordan kommunerne sammen når i mål med at få tegnet et nyt landskab med placering af FGU-institutioner og skoler i Syddanmark

I januar 2018 fik KKR formelt opgaven med at indstille geografiske dækningsområder og placering af FGU-institutioner/skoler for det kommende udbud af forberedende grunduddannelse fra undervisningsministeren.

KKR Syddanmark tog på mødet den 19. marts hul på opgaven, indledningsvist med en gennemgang af elementerne i FGU og grundlaget for etablering af FGU-institutioner.

Opmand Per B. Christensen deltog også i KKR mødet og kunne pege på vigtigheden i at skabe balance mellem geografisk nærhed og fagligt og økonomisk bæredygtige uddannelsesmiljøer.

Samtidig står han klar til at bistå den lokale proces for institutionsdannelse, så kommunerne kommer godt i mål.

Samtlige syddanske kommuner er i dialog på forskellig vis og kan den 1. juni give et bud på dækningsområder i Syddanmark.

Se mere om FGU her: https://uvm.dk/reform-af-de-forberedende-tilbud.