22. marts 2018

Integration - Fælles ansvar og samarbejde

For at sikre et match mellem temaer og indsatsområder og den virkelighed og de behov, som kommunerne oplever drøftede KKR Syddanmark integration på sit møde den 19. marts. Divisionsdirektør Torben Standby Andersen fra virksomheden Arkil bidrog til drøftelsen med et oplæg om Arkils arbejde for at få flygtninge i job, og satte dermed konkrete billeder på integration der virker

Antallet af asylansøgere er faldende, men samtidig har kommunerne aldrig haft flere borgere i integrationsprogram. Kommunerne arbejder målrettet for at få nytilkomne flygtninge og familiesammenførte i job, og det er i stor udstrækning lykkedes. Knap hver tredje er kommet i job.

Der er dog stadig et stykke vej mod regeringens målsætning om at få 50 pct. af de nytilkomne i job. Samtidig er der også en større gruppe indvandrere, som har været i landet i en længere periode, og har brug for en ekstra indsats for at blive en del af arbejdsmarkedet og en del af samfundslivet.

Virksomheden Arkil har succes med at få flygtninge i job. Arkil mangler arbejdskraft og ser sig konstant om efter nye medarbejdere. "Vi mangler god kvalificeret arbejdskraft, og kan flygtningene hjælpe os, har vi også et job til dem", fortæller Torben Standby Andersen. Arkil. 15 syrere i praktik og 12 syrere er nu i fast job hos Arkil.

Fælles ansvar og godt samarbejde mellem virksomhed og kommune er nøgleord for succes.