14. marts 2018

Hvordan skaber vi inddragende dialog på skolerne mellem de fagprofessionelle og ledelsen?

Den 7. maj 2018 er KL vært for konferencen Fra politik til praksis – samspil og balancer i styring og ledelse på børn og unge-området.

På debatsessionen ”Fra politik til praksis i folkeskolen” om ledelse, styring og samarbejde i folkeskolen kan du bl.a. møde Line Arnmark, chefkonsulent, Københavns Professionshøjskole. Hun vil fortælle om viden fra et Fremfærd-projekt med deltagelse af DLF, BUPL, Skolelederforeningen og KL. Her har hun undersøgt skoler, der lykkes med samspillet mellem de fagprofessionelle og ledelsen og mellem skoleledelser og forvaltningen. Pt arbejder hun med at overføre viden om det vellykkede samspil til skoler, som oplever udfordringer og ønsker at arbejde med et styrket samspil.

Line Arnmark siger bl.a. ”Skoleledelser, der arbejder med en tillidsbaseret og ressourceorienteret tilgang til både børn og medarbejdere, og som aktivt opsøger medarbejdernes perspektiv, viden og erfaring i skolens udviklings- og beslutningsprocesser, oplever, at der kvitteres med øget motivation, medejerskab og engagement. Og det samme gælder for skolechefer” 

På samme debatsession kan du møde repræsentanter fra skoler og fra forvaltningerne kan du møde børne- og kulturdirektør Jan Henriksen, Middelfart. Uddannelsesredaktør på Politiken, Jacob Fuglsang er ordstyrer.

På konferencen medvirker også børne- og socialminister Mai Mercado, formand for KL’s Børne- og Undervisningsudvalg Thomas Gyldal Petersen, formand for Folketingets Børne- og Undervisningsudvalg Pernille Rosenkrantz-Theil, kommunaldirektør og medlem af Ledelseskommissionen Lasse Jacobsen og forstander m.m. Klaus Majgaard. De vil udfolde og drøfte aktuelle udfordringer og muligheder i styring og ledelse af børn og unge-området.

Formålet med konferencen er at:

  1. Tydeliggøre og konkretisere værdien af kommunalpolitisk og forvaltningsmæssig styring og ledelse
  2. Kaste et nuanceret og konstruktivt selvkritisk blik på kommunernes styringspraksis, bl.a. set i lyset af behovet for at skabe gensidig tillid mellem forvaltning, decentrale ledere og fagprofessionelle
  3. Sætte fokus på behovet for helhed og sammenhæng i styring og ledelse på børn- og ungeområdet.

Se det foreløbige program for konferencen og tilmeld dig her.