23. marts 2018

Fremme af Sjællandsk infrastruktur

I 2012 var KKR Sjælland og regionen enige om et fælles trafikudspil "Sjælland baner vejen frem". I udspillet indgik følgende: Færdiggørelse af Ka-lundborgmotorvejen helt frem til Kalundborg, motorvej mellem Næsted og Rønnede og den resterende tværforbindelse Næstved-Kalundborg Med afsæt i det fælles trafikudspil Sjælland baner vejen frem var KKR Sjælland enige om at fremme de tre vejprojekter i prioriteret rækkefølge

KKR Sjælland støttede færdiggørelse af Kalundborgmotorvejen helt frem til Kalundborg (rute 23), mens et stort flertal støttede, at de to infrastrukturprojekter, som kommunerne dernæst ønsker realiseret, er en motorvej mellem Næsted og Rønnede (rute 54) og den resterende tværforbindelse Næstved-Kalundborg (rute 22).

KKR Sjælland var enige om at igangsætte en opdatering af ”Sjælland baner vejen frem” med sigte på fremadrettede prioriteringer.