06. marts 2018

Forebyggelsesindsatsen skal op i et højere gear

Nye tal peger på en bekymrende udvikling i danskernes sundhed og trivsel. Kommunerne har det primære ansvar for forebyggelsesopgaven, men har brug for at staten, regionerne og civilsamfundet også tager et fælles ansvar for danskernes sundhed.

I dag er en ny national undersøgelse af danskernes sundhed og trivsel, Sundhedsprofilen, offentliggjort. Profilen peger på en bekymrende udvikling i danskernes sundhed og trivsel. Det går den forkerte vej med folkesundheden særligt i forhold til rygning, mental sundhed og overvægt.

Kommunerne har det primære ansvar for forebyggelsesopgaven, og Sundhedsprofilen er et godt redskab for kommunerne i prioritering af lokale forebyggelsesindsatser.

”I kommunerne har vi en unik mulighed for at påvirke borgernes sundhed. Men vi kan ikke løfte opgaven alene. Der er behov for, at staten, regionerne og civilsamfundet tager et fælles ansvar for vores sundhed og anvender de metoder, som vi ved fra forskning virker,” siger Thomas Adelskov, formand for KL’s Social- og Sundhedsudvalg, og fortsætter:

“De nye tal viser, at vi har hvilet for længe på laurbærene. Der er behov for, at forebyggelsesindsatsen i Danmark kommer op i et endnu højere gear. I kommunerne er klar til at tage ansvaret på os. KL peger i udspillet ”Forebyggelse for fremtiden” på seks pejlemærker, hvor kommunerne kan gøre en mærkbar forskel for borgernes sundhed.” 

For stor ulighed på tobaksområdet

Der er stor ulighed i, hvem der ryger. Undersøgelsen peger på, at der er langt flere med kort eller ingen uddannelse, der ryger sammenlignet med dem med kort videregående uddannelse eller derover. I dag må man ikke ryge på gymnasier. 

“Det ligger lige til højrebenet for regeringen at ændre rygeloven, så det ikke er tilladt at ryge på erhvervs- og produktionsskolerne. Det er et effektivt redskab, som vi ved virker og kan påvirke unges rygevaner. På den måde vil alle unge have lige vilkår for ikke at blive fristet til at starte med at ryge,” siger Thomas Adelskov.

I dag er det ikke tilladt at ryge på grundskolens matrikel. Nogle kommuner har valgt at være mere ambitiøse og har indført røgfri skoletid, der betyder, at elverne ikke må ryge, mens de er i skole. Det har vist sig som en meget effektiv metode til at forebygge at børn og unge begynder at ryge.

Vi må ikke slippe foden fra speederen

Igennem de sidste 7 år er det gået den rigtige vej med danskernes alkoholforbrug. Der har været et lille fald på 3,7 pct. i andelen, som overskrider Sundhedsstyrelsens højrisikogrænse. Men sammenlignet med andre lande drikker vi i Danmark stadig langt mere. 

“På trods af de positive resultater med alkohol har alt for mange danskere stadig et skadeligt alkoholforbrug, der fører til udvikling af kronisk sygdom og i værste tilfælde død. Samtidig har alkohol store sociale konsekvenser - ikke mindst for børn og unge. Vi må derfor ikke slippe foden fra speederen. Der er stadig behov for at prioritere alkoholindsatsen i kommunerne. Samtidig er det centralt, at regeringen får øjnene op for, at det her er en problematik, som også skal prioriteres fra nationalt hold,” siger Thomas Adelskov.

Brug for viden om mental sundhed

Særligt bekymrende er udviklingen i danskernes mentale sundhed. Kommunerne møder i stigende grad både børn og voksne, der har en dårlig mental sundhed. Desværre er mental sundhed som forebyggelsesområde et udviklingsfelt, hvor der forsat er stor behov for viden om årsager og risikofaktorer og for at udvikle virkningsfulde indsatser både i kommuner og i samfundet generelt. 

“På trods af begrænset viden skal vi ikke lade være med at gøre noget for at fremme den mentale sundhed. Vi skal bruge den bedste viden, der er i vores indsatser. Samtidig er der behov for, at der nationalt sættes fokus på en styrket forskningsindsats på området, og at staten set i lyset af den stigende gruppe af børn og unge med svær psykisk mistrivsel opprioriterer forebyggende og tidlige indsatser i kommunalt regi,” siger Thomas Adelskov.

YDERLIGERE MATERIALE

  • LINK

    Læs KL's udspil "Forebyggelse for fremtiden" her

  • LINK

    Læs mere om den nationale Sundhedsprofil her