01. marts 2018

Fokus på veteraner

Forsvarets Veterancenter vil fra marts kontakte alle landets 98 kommuner og skabe nye samarbejder under overskriften ”Fælles om veteraner”. Veterancentret vil konkret præsentere kommunerne for en informationsmappe med inspiration til forskellige elementer, der kan gavne veteransagen på lokalt plan.

Forsvarets Veterancentret vil de næste to år udvide samarbejdet med landets kommuner

Fra marts vil Forsvarets Veterancenter kontakte alle landets 98 kommuner og skabe nye samarbejder under overskriften ”Fælles om veteraner”. Det skal komme de over 36.000 registrerede nulevende veteraner, der har været udsendt af Danmark, til gode, fortæller projektleder Jane Christensen fra Veterancentret.

”Flertallet af den danske befolkning synes, det er vigtigt, at Danmark tager sig godt af sine soldater efter endt tjeneste. Derfor hedder samarbejdsprojektet også Fælles om veteraner, fordi vi tror på, at vi kan endnu mere, hvis alle os, der arbejder med veteranen på den ene eller anden måde, samarbejder.” siger Jane Christensen.

Veterancentret vil derfor de næste to år dedikere ressourcer til at etablere og vedligeholde det gode samarbejde med landets kommuner. Det skal foregå på flere niveauer, lige fra borgmestre og kommunaldirektører til veterankoordinatorer og sagsbehandlere.

Konkret vil det betyde

Konkret vil Veterancentret præsentere kommunerne for en informationsmappe med inspiration til forskellige elementer, der kan gavne veteransagen på lokalt plan. Det kan være inspiration til en egentlig veteranstrategi, ansættelse af en veterankoordinator eller en støtte til sagsbehandlere i mødet med veteraner og deres pårørende.

KL er positiv over for det øgede fokus på samarbejde

KL finder det positivt, at Veterancentret har fokus på samarbejdet med kommunerne.

"I kommunerne møder vi borgere med svære problematikker, som følge af at de har været udsendt. De borgere vil vi, som alle vore borgere i øvrigt, gerne støtte og hjælpe på bedst mulig vis. Derfor er det positivt, at kommunerne har mulighed for at samarbejde med Veterancentret, som netop har stor viden om veteraner og om de problematikker, som veteraner og deres pårørende kan opleve." siger Thomas Adelskov, formand for KL’s Social- og Sundhedsudvalg.     

Sparring i sagsbehandlingen

Veterancentret vil også gerne sparre med den kommunale sagsbehandler omkring veteraner. Det kan være med helt konkret rådgivning og bistand til et forløb med en veteran eller mere generel viden om veteraner. Forsvarets Veterancentret har rådgivere over hele landet, som hvert år modtager flere end 15.000 henvendelser fra veteraner og pårørende, som typisk handler om sociale forhold, beskæftigelse eller etablering af netværk. Den viden vil Jane Christensen og hendes kollegaer gerne dele ud af.

”Kommunen, Veterancentret, frivillige og pårørende kan alle bidrage med noget forskelligt, hvis en veteran eksempelvis står uden job, bolig eller måske har mistet sit netværk. "Vi får størst glæde af hinanden, hvis vi formår at koordinere det næste skridt på vejen mod det gode og meningsfulde liv for ham eller hende. Det handler om at skabe bedre livsvilkår for veteranen.” siger Jane Christensen.

Fakta

  • Samarbejdskonceptet Fælles om veteraner forløber over to år, hvor Veterancentrets vil kontakte alle 98 kommuner i Danmark med henblik på at indgå eller forny en samarbejdsaftale.
  • Det er Veterancentrets lokale medarbejdere, der er indgangen til det gode samarbejde og kan blive et velkendt ansigt i kommunen.
  • Forsvarets Veterancenter tilbyder psykologbehandling og socialfaglig rådgivning til alle veteraner, der har skader efter en udsendelse, og deres pårørende. Derudover støtter centrets rådgivere veteraner inden for blandt andet beskæftigelse, uddannelse og netværk, ligesom de handler på akutte problemer og opsøger sårbare veteraner.

Kontakt veterancentret

Er I i jeres kommune interesseret i at få besøg af Veterancentret, så kontakt:

Louise Lau Justesen, Udviklingskonsulent/kommunalt samarbejde, vetc-or115@mil.dk

Jane Christensen, Udviklingskonsulent/kommunalt samarbejde, vetc-or112@mil.dk

Læs mere om Fælles om veteraner