05. marts 2018

Få pladser tilbage på opkvalificerings-programmet IPA

Skal din kommune også have en håndsrækning til den virksomhedsrettede integrationsindsats? Få viden og værktøjer om job til flygtninge på et af KL og LG Insights IPA-forløb med ledige pladser.

400 ud af IPA-programmets 500 pladser er allerede booket. 9 forløb er i gang eller er afsluttet. Der udbydes således 10 forløb i resten af 2018, hvoraf flere af dem er booket eller har få ledige pladser.

På IPA-programmet får kommuner og eksterne samarbejdspartnere kompetencer i, hvordan integrationsindsatsen gøres mere virksomhedsnær og målrettet i forhold til jobmuligheder på det lokale arbejdsmarked.

IPA tager udgangspunkt i de tilmeldte kommuners nøgletal og brancher med jobåbninger for flygtninge. I programmet arbejdes der bl.a. med:

 • Konkret rådgivning om jobmuligheder med få kvalifikationskrav på det lokale arbejdsmarked.
 • Metoder og værktøjer til at arbejde effektivt med jobmatch, motivationsfremmende tiltag, opkvalificering og afklaringsforløb både for borgere, der er tæt på og længere væk fra arbejdsmarkedet.
 • Udvalgte beskæftigelsesfaglige metoder, herunder borgertilpasset beskæftigelse, trinvis indtræden med småjob og hybridpraktikker samt systematisk progression i brancherettede forløb.
 • Roller og funktioner i den beskæftigelsesfaglige integrationsindsats, herunder betydningen af fælles mind-set og mål på tværs af fagligheder.
 • Faglig selvudvikling og mål for teamets arbejde efter IPA-programmet.

IPA-programmet udbydes af KL og LG Insight, der også fungerer som kursusledere og undervisere. Undervisningen varetages derudover af Pluss Leadership, Integrationsnet og Mploy.

KL og LG Insight anbefaler, at kommunen tilmelder hele teams til et forløb med deltagelse af både ledere og medarbejdere, så der sikres et fælles kompetenceløft og forankring af viden i driften efterfølgende.

Det anbefales også, at kommunerne går i dialog med deres centrale samarbejdspartnere om at deltage.

IPA-programmet er tilrettelagt som forløb med 2 x 2 kursusdage inden for en 6 ugers periode. Mellem de to kursusmoduler er der indlagt et øvelsesmodul. Der tilbydes i alt 19 forløb over hele landet fra november 2017 til udgangen af 2018.

Forløb i foråret 2018

 • 18.4 + 19.4 i Herlev og 23.5 + 24.5 i en kommune: få ledige pladser
 • 18.4 + 19.4 og 23.5 +24.5 på Bornholm: fuldt booket
 • 24.4 + 25.4 i Herlev og 29.5 + 30.5 i en kommune: ledige pladser
 • 2.5 + 3.5 i Odense og 6.6 + 7.6 i Vejle: fuldt booket
 • 2.5 + 3.5 i Vejen og 6.6 + 7.6: få ledige pladser

Forløb i efteråret 2018

 • 21.8 + 22.8 i Næstved og 25.9 + 26.9 i en kommune: ledige pladser
 • 22.8 + 23.8 i Aarhus og 26.9 + 27.9 i en kommune: ledige pladser
 • 5.9 + 6.9 i Aalborg og 10.10 + 11.10 i en kommune: få ledige pladser
 • 5.9 + 6.9 i Odense og 10.10 + 11.10: reserveret til udbydere af danskuddannelser
 • 12.9 + 13.9 i Herlev og 25.10 + 26.10 i en kommune: ledige pladser

Prisen for hele programmet er 2.500 kr. ekskl. moms for kommunalt ansatte og 5.000 kr. ekskl. moms for private aktører. Den lave pris for kommuner skyldes, at IPA er delvist finansieret af Styrelsen for International Rekruttering og Integration via satspuljemidler.

Tilmelding sker på COK's hjemmeside http://www.cok.dk/ipa-forlob.

Der kan læses mere om IPA på www.kl.dk/IPA. Spørgsmål kan rettes til projektleder Dorthe Lehm Jensen i KL på dlj@kl.dk eller på 3370 3543.