05. marts 2018

Få gode råd til implementeringen af jeres strategier

KLK har været med til at lave publikationen "Fra papir til praksis" i regi af Væksthus for Ledelse. Den giver bl.a. inspiration til nye måder at arbejde med implementering og dermed sikre, at strategierne får et liv i organisationen.

De fleste kommunale ledere har formentlig oplevet, at en strategi ikke gav de ønskede forandringer. Forskningen viser da også, at det store flertal af strategier ikke fører til de ændringer, der var hensigten med dem.

Det kan fx skyldes, at strategien er for kompliceret, for urealistisk, eller den er indhentet af virkeligheden og dermed forældet.

I mange tilfælde peger pilen dog et andet sted hen. Det sker ofte, at toplederne undervurderer, at strategien er en tekst, der bliver læst, fortolket og oversat på meget forskellige måder i organisationen.  

I publikationen "Fra papir til praksis - Toplederes rolle i implementering af strategi" kan du læse, hvordan du som topleder forbedrer kvaliteten af de oversættelsesprocesser, der automatisk går i gang i organisationen. Selvom du ikke er topleder, kan du sagtens læse med. Flere af principperne kan nemlig overføres på mange andre former for implementering. Eksempelvis ved forandringer, sammenlægninger eller tværgående projekter.

KLK har haft fornøjelsen af at være både projektledere og udførende konsulenter på projektet bag publikationen sammen med Danske Regioner, Djøf, HK og Søren Obed Madsen fra CBS.

Det har været inspirerende og lærerigt at arbejde helt konkret og praktisk med, hvordan topledelsen kan skaffe sig indflydelse på de mange og komplekse oversættelsesprocesser, som går i gang, når organisationen skal implementere.

Vi sender en kæmpe tak til de kommuner og regioner, som har været med til at udvikle! Og vi håber at at andre kan få glæde af projektets resultater.

KLK og CBS afholder et implementeringsværksted d. 12. og 13. april 2018, hvor deltagerne får mulighed for at arbejde med deres strategier og hjælpe dem godt på vej til en succesfuld implementering. Læs mere og se, om det er noget for jer her.