26. marts 2018

Dialog mellem KL og Forfatternes Forvaltningsselskab (FFS) om ophavsret

KL gentager og understreger sin opfordring til, at ingen kommuner eller biblioteker indgår aftaler med FFS.

Der foregår dagligt i landets biblioteker en bred vifte af biblioteksaktiviteter i relation til litteratur, sprogudvikling og læsning. Det er aktiviteter, der har foregået i årtier, men nu er KL blevet mødt med påstand fra Forfatternes Forvaltningsselskab (FFS) om, at folkebiblioteket krænker ophavsretten i forbindelse med nogle af disse aktiviteter.

KL har på den baggrund overvejet, om der er behov for en aftale med Forfatternes Forvaltningsselskab, men har ikke fundet behov herfor. KL er bekendt med, at der for øjeblikket er dialog mellem Bibliotekschefforeningen og Forfatternes Forvaltningsselskab. KL skal på den baggrund gentage og understrege sin opfordring til, at ingen kommuner eller biblioteker indgår aftaler med FFS.