23. marts 2018

Den fremtidige retning for udvikling af turismen i Region Sjælland

KKR Sjælland drøftede det fremadrettede fokus for at udnytte potentialerne i turismen i Region Sjælland. Der var enighed om at fastholde et særligt Sjællands-perspektiv

KKR Sjælland havde en drøftelse af den fremtidige retning for arbejdet med turisme i Region Sjælland med afsæt i oplægget "Fælles retning for turismen i Region Sjælland", samarbejdet med region og minister samt den seneste udvikling i overvejelserne om organisering af turismefremmeindsatsen i Partnerskab for Østersøturisme.

Der var opbakning til at fastholde fokus på særlige perspektiver for Sjælland og enighed om, at arbejde for at finde sammen med de sjællandske turismeorganisationer m.v. i en stærkere og mere forpligtende ambition og fortælling. Kommunaldirektørnetværket (K17) blev bedt om at udarbejde oplæg til en fælles hensigtserklæring som grundlag for dette.