06. marts 2018

Debat: Dårlig idé at flytte ansvaret for ledige fra kommunerne til a-kasserne

Der er absolut ingen grund til at svække de kommunale jobcentres indsats og ansvar for beskæftigelsesindsatsen.


Debatindlæg af Martin Damm, formand for KL, og Henrik Bach Mortensen, direktør i Lederne.

Forhandlingerne om forenkling af beskæftigelsesindsatsen spidser til. Et centralt spørgsmål er, hvem der skal have ansvaret for indsatsen for de forsikrede ledige. Kommunerne eller a-kasserne?

Senest foreslår De Radikale, at a-kasserne skal have en større del af ansvaret for dagpengemodtagere i de første seks måneder af dagpengeperioden. Dermed lægger partiet op til at ændre ansvarsfordelingen mellem kommunerne og a-kasserne.

Modsat regeringen lægger flere af Folketingets partier nu op til at lovgive om, at a-kasserne skal stå for en større del af kontakten og samtalerne med de ledige, mens kommunernes ansvar udtyndes.

Det er en rigtig dårlig idé, som risikerer at svække mulighederne for at bekæmpe mangel på arbejdskraft og flaskehalse på arbejdsmarkedet og levere en sammenhængende indsats.

Brug for høj mobilitet

Der er absolut ingen grund til at svække de kommunale jobcentres indsats og ansvar for beskæftigelses-indsatsen.

Hele beskæftigelsesområdet er for få år siden blevet omorganiseret, så kommunerne har fået et større ansvar for at sikre, at de ledige kommer i beskæftigelse og for, at virksomhederne får den arbejdskraft, som de har brug for.

Der er gennemført en refusionsreform, der placerer en større del af dagpengeregningen hos kommunerne, fordi de har fået et større ansvar for indsatsen. Det er simpelthen udtryk for dårlig og usammenhængende ledelsestænkning, hvis man nu adskiller ansvaret for opgaverne fra finansieringsansvaret.

På grund af de truende flaskehalse er det helt afgørende, at ledige finder job på tværs af brancher. Vi har brug for en høj mobilitet mellem brancher og virksomheder på det danske arbejdsmarked, og vi har en klar forventning til, at jobcentrene vil anlægge en tværgående helhedstænkning til gavn for både virksomheder og ledige.

Kommunerne skal have hovedansvaret

Her er tanken med jobcentrene netop, at de skal anlægge en tværgående helhedstænkning til gavn for både virksomheder og ledige. Der er ingen grund til at pålægge a-kasserne yderligere obligatoriske opgaver – der er snarere brug for større fleksibilitet i a-kassernes indsats, som regeringen også lægger op til.

Naturligvis kan og skal a-kasserne også bidrage, men i stedet for at lovgive om, at a-kasserne skal stå for indsatsen, er løsningen at give kommuner og a-kasser mere fleksible rammer for til i fællesskab at finde gode lokale løsninger til gavn for både borgere og virksomheder. Det omfatter som i dag også muligheden for, at kommuner og a-kasser aftaler, at a-kasserne kan overtage indsatsen for alle eller udvalgte grupper af deres ledige medlemmer for eksempel de første tre eller seks måneder af ledighedsperioden mod betaling.

Der er absolut ingen grund til at svække de kommunale jobcentres indsats og ansvar for beskæftigelsesindsatsen.

Når kommunerne sidder med en større del af dagpengeregningen, er det både rimeligt og fornuftigt, at kommunerne også fortsat sidder med hovedansvaret.

Debatindlægget blev bragt i Jyllands-Posten den 2/3 2018.