26. marts 2018

Debat: Bedre udskoling vil give flere faglærte

Der er behov for et mere balanceret valg i udskolingen hvis flere unge skal vælge erhvervsuddannelserne til, skriver KL, DA og LO i et debatindlæg i Politiken.

Af: Thomas Gyldal, formand for KL's Børne- og Undervisningsudvalg, Pernille Knudsen, viceadm. direktør DA, Ejner K. Holst, næstformand LO.

Det er ikke mange udfordringer, der kan forene praktisk talt alle arbejdsgivere, arbejdstagere og politikere på tværs af hele spektret. Udsigten til, at Danmark kommer til at mangle et uhørt antal faglærte i den nærmeste fremtid, er dog en undtagelse.

På tværs af det politiske landskab er der enighed om, at en stor del af løsningen ligger i udskolingen. Det står dog sløjt til at få omsat de politiske intentioner om en bedre udskoling til handling.

Der sker ganske enkelt ikke nok. Det går for langsomt.

Men vi kan gøre det bedre. Det er på tide, at vi højner ambitionerne og tager livtag med udskolingen, hvor lærere og elever har et alt for begrænset kendskab til de gode muligheder, en erhvervsuddannelse indebærer i dag.

Det er vitalt for vores samfund, at flere unge vælger og gennemfører en erhvervsuddannelse.

Danmark står til at mangle kloge hænder i fremtiden, rigtig mange endda. Fremskrivninger siger omkring 60.000 faglærte i 2025. Det skader virksomhedernes konkurrenceevne, og virksomhederne må takke nej til ordrer og nye jobs i Danmark, hvis ikke vi lykkes med at få uddannet tilstrækkeligt med faglærte. Det kan koste Danmark milliarder og sætte vores velstand og velfærd under pres.

Udskolingen er nøglen

I fællesskab afholdt vi derfor for nylig en åben, større workshop for at få løsninger på, hvordan vi kan sikre, at flere unge i 8., 9. og 10. klasse får øjnene op for erhvervsuddannelserne.

Der var mange forskellige meninger, men der var enighed om mindst én ting: Udskolingen er et af de absolut vigtigste indsatsområder.

Større praksisfaglighed i særligt folkeskolens sidste klassetrin er en vigtig nøgle til flere faglærte.

For den enkelte unge rummer en erhvervsuddannelse rigtig gode muligheder for at få et godt job, god løn, mulighed for at blive iværksætter eller selvstændig, og mulighed for at læse videre, hvis man ønsker det. Og med den store efterspørgsel efter kloge hænder kan man næsten være sikker på at få et godt job med en erhvervsuddannelse i hånden.

Alligevel vælger ca. 8 ud af 10 unge automatisk den gymnasiale vej, og sådan har det været i mange år. Store reformer af både folkeskolen, gymnasiet og erhvervsuddannelserne har desværre endnu ikke rettet op på udviklingen. Det halter stadig med at vise de unge, at uddannelsespaletten rent faktisk indeholder mere end de gymnasiale uddannelser.

Der er ingen tvivl om, at vi kan rykke ved situationen, hvis de unge får bedre kendskab til erhvervsuddannelsernes muligheder, bl. a. ved at vi får mere praksisfaglighed ind i udskolingen. Vi hører det samme fra Christiansborg, men på trods af at der er blevet forhandlet i adskillige måneder, er der endnu ikke sket meget. I pressen kan man sågar læse, at forhandlingerne synes at ligge stille.

Der er behov for et politisk gearskifte.

Vi har som samfund ikke råd til andet.

Vi skal højne ambitionerne

Udsigten til at mangle 60.000 faglærte er en brændende platform, der dårligt kan overdrives. Men lige så vigtigt er det, at vi skylder vores unge at give dem de bedst mulige forudsætninger for at vælge den rigtige uddannelse. En uddannelse, hvor de trives, og hvor de bedst kan udvikle deres talenter.

VI, ARBEJDSMARKEDETS parter og KL, bidrager gerne, hvis regeringen og resten af Christiansborg vil sætte lidt skub i den stillestående proces. Sammen kan vi pege på de politiske initiativer, der skal til for at sikre et mere balanceret valg i udskolingen, og at flere unge forhåbentlig vælger erhvervsuddannelsesvejen.

Arbejdsmarkedets parter har sammen med regeringen allerede sikret en stærk trepartsaftale, som skal få virksomhederne til at løfte deres del af opgaven med at sikre flere praktikpladser. Men vi skal gøre endnu mere, hvis vi vil sikre fremtidens kloge hænder. Vi skal ikke blot forbedre erhvervsuddannelserne. Vi skal også rette blikket mod udskolingen.

Det er på tide, at vi højner ambitionerne og tager livtag med udskolingen.

** Debatindlægget blev bragt i Politiken den 25/03 2018.