19. marts 2018

Arbejdsnotat om perspektiver på ledelse af læring og trivsel på børn- og ungeområdet

KL har udarbejdet et arbejdsnotat, som belyser fire centrale temaer vedrørende ledelse af læring og trivsel på børn- og ungeområdet

Arbejdsnotatet er blevet til i forlængelse af KL's klyngesamarbejde, hvor 21 kommuner deltog i arbejdet om den nye ledelsesopgave på 0-18-årsområdet, som i høj grad bliver tværprofessionel og tværorganisatorisk.

Fire centrale temaer

Notatet fokuserer på fire aspekter af den nye ledelsesopgave på børn- og ungeområdet, som er KL's bud på hovedpointer fra den viden, som er delt og produceret i klyngesamarbejdet. De fire temaer er:

  • Ledelse af læring og trivsel i en politisk ledet organisation
  • Dataunderstøttet ledelse af læring og trivsel
  • Faglige ledelses- og læringsfællesskaber
  • Samarbejde mellem forvaltningsledelse og decentrale ledelser

Under hvert tema præsenteres nogle generelle pointer samt eksempler på vidensperspektiver og kommunale perspektiver. Hvert tema rundes af med nogle refleksionsspørgsmål, der tager afsæt i nogle gennemgående og generelle problemstillinger, som kunne være relevante for alle kommuner at forholde sig til.

KL håber med dette arbejdsnotat, at den viden, der er delt og produceret i samarbejdet mellem 21 kommuner kan blive til inspiration og afsæt for refleksion over ledelsesopgaverne i øvrige kommuner.

  • PDF

    Arbejdsnotat vedr. perspektiver på ledelse af læring og trivsel på børne- og ungeområdet