08. marts 2018

"Arbejdsmarkedet bliver jo ikke overophedet af, at vi køber en mark"

KL-formand Martin Damm slog til lyd for, at kommunerne skal have lov at bygge og renovere mere, da han talte på KL's topmøde. Og så skosede han regeringen for ikke at levere de aftalte regelforenklinger.

"Vi kommer ikke uden om at skulle tale om anlægsrammen, når vi skal mødes med regeringen. For vi kan ikke blive ved med at udskyde de helt nødvendige anlægsprojekter, som efterhånden står og venter over det meste af landet. Anlægsinvesteringer er en helt grundlæggende forudsætning for, at vi kan levere en ordentlig og tidssvarende service til vores borgere."

Sådan sagde KL-formand Martin Damm blandt andet, da han talte til de forsamlede på KL's Kommunalpolitisk Topmøde i Aalborg torsdag formiddag. Han slog fast, at kommunerne tager deres del af det samfundsmæssige ansvar for ikke at overophede arbejdsmarkedet, men der er behov for at løsne tøjlerne ved de kommende økonomiforhandlinger, så kommunerne kan gennemføre de nødvendige nybyggerier og renoveringer.

"Vi kan altså ikke forstå, at alt det, der ikke udløser reel aktivitet, tæller med i en i forvejen alt for snæver anlægsramme. Arbejdsmarkedet bliver jo ikke overophedet af, at vi køber en mark! Det bliver vi nødt til at have lavet om på," sagde Martin Damm.

Regeringen skal levere regelforenklinger

Martin Damm brugte også sin tale som anledning til at kritisere, at regeringen ikke har leveret de lovede regelforenklinger til kommunerne. I sidste økonomiaftale blev KL og regeringen enige om, at regeringen skulle levere en række regelforenklinger og styringstiltag, som skulle frigøre i alt 525 millioner i den kommunale økonomi:

"Men vi må bare konstatere, at det halter gevaldigt for staten med at nå i mål. Konkret aftalte vi, at regeringen skulle levere 54 tiltag. Men på nuværende tidspunkt – ni måneder efter – er der kun gennemført 23. Og af de vigtigste 4 forslag er kun et enkelt gennemført. I kommunerne er vi til gengæld i mål med vores del af aftalen for 2018. Vi har jo passeret 1. januar!"

Martins Damms budskab til regeringen var derfor klart:

"Jo mindre I kan levere i forhold til regelforenklinger, jo flere penge skal der til for at dække de stigende udgifter."