15. marts 2018

Ansøg om at vinde 2018 Transformative Action Award

Man kan nu ansøge om at vinde 2018 Transformative Action Award. Konkurrencen er åben for alle lokale og regionale myndigheder i EU's medlemslande.

Kommuner og regioner i EU kan nu deltage i konkurrencen om en europæisk pris for at skabe bæredygtige ændringer med henblik på at imødekomme økonomiske, miljømæssige og sociale udfordringer i samfundet. Konkurrencen er et initiativ som er skabt i forbindelse med Basque-deklarationen, og sætter fokus på, at byerne i Europa er nøgleaktøre i omdannelsen til et bæredygtigt samfund.

Basque-deklarationen har til hensigt at fremføre metoder hvorpå man, på bæredygtig vis, kan imødekomme aktuelle økonomiske, miljømæssige og sociale udfordringer og herigennem skabe positiv værdi for lokalsamfund i Europa. Deklarationen sætter fokus på behovet for, at lokale ledere igangsætter innovative tiltag til fx at skabe rene energisystemer, skabe bæredygtige mobilitetsmønstre i byerne, beskytte og forbedre biodiversitet og økosystemtjenester, beskytte vandressourcer og luftkvalitet samt styrke lokale økonomier. Man kan læse mere om Basque-deklarationen på Det Europæiske Regionsudvalgs hjemmeside.

Konkurrencen er åben for alle lokale og regionale myndigheder i EU's medlemslande. Ansøgningsfristen er sat til den 30. juni 2018. Læs mere om prisen og ansøg om at vinde på konkurrencens hjemmeside.