23. marts 2018

Anbefalinger til ny regional vækst- og udviklingsstrategi (ReVUS) 2019 - 2022

Der er indledt en proces, der skal føre frem til den nye ReVUS for 2019 – 22. ReVUS skal godkendes af det nye vækstforum og regionsrådet ultimo 2018

Der er lagt op til, at følgende temaer indgår i drøftelserne og i udviklingen af strategien:

  1. Styrket konkurrencekraft og vækst hos virksomhederne
  2. Vækstområder driver regionens udvikling fremad
  3. Klar til fremtidens arbejdsmarked
  4. Den sammenhængende region

KKR Sjælland drøftede oplægget til en ny ReVUS for 2019 – 2022 og gav de kommunale repræsentanter i vækstforum input til det videre arbejde med ReVUS. Der var stort fokus på, at temaer og indsatsområder ikke begrænser mulighederne for andre indfaldsvinkler og støtte til attraktive mindre projekter, som vil kunne opstå i fremtiden, men som ikke er identificeret ved ReVUS vedtagelse.

ReVUS er også på dagsorden til næste møde i KKR Sjælland den 22. juni 2018.